Abecedný filter
Príbuzné heslá

Francúzsko

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Francúzska republika
Hlavné mesto: Paríž
Rozloha: 547 030 km²
Počet obyvateľov: 61 424 200 (v roku 2004)
Národnostné zloženie: nie je k dispozícii
Náboženstvá: rímsko-katolícke 83%-88%, protestanti 2%, židia 1%,
  moslimovia 5%-10%, neurčené 4%
Štátne zriadenie: republika
Hlava štátu: prezident
Forma vlády: semi-prezidentský typ
Štátoprávne usporiadanie: unitárny štát
Úradný/é jazyk/y: francúzsky
Mena: euro (predtým francúzsky frank FRF)

Francúzsko a Únia

Vstup do EÚ: zakladajúca krajina
Počet europoslancov: 74
Počet hlasov v Rade: 29

Špecifiká

Francúzsko patrilo medzi zakladajúce krajiny EÚ, jeho politickí predstavitelia zohrali rozhodujúcu úlohu v procese vytvárania európskej integrácie po druhej svetovej vojne. Francúzsko-nemecký motor bol považovaný za základného hýbateľa zjednocovania Európy. V nedávnej dobe vstúpila krajina rozhodujúco do vývoja integračného procesu  v súvislosti s Európskou ústavnou zmluvou. V roku 2005 voliči vo Francúzsku a neskôr aj v Holandsku dokument odmietli v referende, čím nateraz zastavili proces jeho ratifikácie.

Francúzsko je rozlohou najväčšou krajinou EÚ, rozprestierajúcou sa od Severného po Stredozemné more. Je známe svojou kuchyňou, ktorá sa považuje za jednu z najkvalitnejších v Európe a je významnou časťou kultúry a životného štýlu obyvateľov.

Praktické informácie


Trh práce : neotvorený, postupne sa otvára pre vybrané sektory

Bližšie informácie o práci : Euroinfo.gov

Univerzity : Zoznam univerzít - Ploteus

 

 

Zastupiteľstvo Francúzska v SR

Zastupiteľstvo SR vo Francúzsku


Relevantné linky

Parlament

Prezidentský úrad

CIA world fact book

Francúzsko a OECD

Francúzsko a Svetová banka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies