Abecedný filter
Príbuzné heslá

Slovensko

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Slovenská republika
Hlavné mesto: Bratislava
Rozloha: 49 035 km²
Počet obyvateľov: 5 379 455 (v roku 2005)
Národnostné zloženie: Slováci – 85,8%, Maďari – 9,7%, Rómovia – 1,7%, Česi – 0,8%, iné – 2%
Náboženstvá: rímskokatolícke – 68,9%, protestanti – 9,8%, gréckokatolícke – 4,1%, bez vyznania – 13,7%, iné alebo nezistené – 3,5%
Štátne zriadenie: republika
Hlava štátu: prezident
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: unitárny štát
Úradný/é jazyk/y: slovenský
Mena: slovenská koruna SKK

Slovensko a Únia

Vstup do EÚ: 1. máj 2004
Počet europoslancov: 13
Počet hlasov v Rade: 7

Špecifiká


Diplomatické vzťahy medzi ČSFR a ES boli nadviazané v roku 1989. Od tohto roku bolo podpísaných viacero dohôd, medzi inými asociačná dohoda Všeobecne sú asociačné dohody medzinárodnoprávne zmluvy, v ktorých sa zmluvné parteri viažu na medzivládne alebo supranacionálne spoločenstva, bez toho, aby sa stali členmi. Pre pridruženého partnera z toho vyplývajú práva a povinnosti.medzi už samostatnou Slovenskou republikou a ES v roku 1993. Rozhovory o vstupe Slovensko do EÚ sa začali v roku 2000 a skončili v roku 2002, kedy boli uzavreté posledné kapitoly európskej legislatívy.

 

Praktické informácie:

Univerzity : Zoznam univerzít - Ploteus


Relevantné linky

Parlament

Vláda SR

Prezidentský úrad

CIA world fact book

Slovensko a OECD

Slovensko a Svetová banka

Diskusia
Čo je základným problémom vedy a výskumu na Slovensku?

Výdavky Slovenska na výskum a vývoj patria medzi najnižšie v krajinách Európskej únie a OECD, a počet slovenských výskumníkov je pod priemerom EÚ. Podľa niektorých odborníkov za to čiastočne môžu nedostatočná spolupráca a koordinácia medzi subjektmi v troch oblastiach: vzdelávanie, výskum a vývoj a inovácie; nedostatočné vybavenie našich vedeckých inštitúcií ľudskými zdrojmi vo vhodnej vekovej štruktúre či nízka prepojenosť teoretických poznatkov s praxou a ich uplatnenie na trhu. Čo by Slovensku v tomto prípade pomohlo zvrátiť súčasnú situáciu? Kde vidíte Vy problémy?

Konečná ponuka - josefinavaleraloanfirm@gmail.com - 30.10.2017 - 23:44:13
Ahoj, ja som pani Josefina Valera, súkromná pôžička veriteľ, ktorá poskytuje pôžičky životnú príležitosť. Potrebujete urgentnú pôžičku na vymazanie dlhov alebo potrebujete úver na bývanie s cieľom zlepšiť svoje podnikanie? Boli ste odmietnuté bankami a inými finančnými inštitúciami? Potrebujete konsolidačný úver alebo hypotéku? Nehľadajte ďalej, pretože sme tu v minulosti za všetky vaše finančné problémy. Poskytujeme finančné prostriedky ľuďom, ktorí potrebujú finančnú pomoc, ktorí majú zlý úver alebo potrebujú peniaze na zaplatenie účtov, investovať do podnikania vo výške 5%. Chcem použiť toto médium na to, aby sme informovali, že poskytujeme spoľahlivú a prijímateľskú pomoc a budeme ochotní ponúknuť pôžičku. Takže nás kontaktujte denne e-mailom na adresu: (josefinavaleraloanfirm@gmail.com)

Aplikovať teraz na všetky druhy úverov a získať peniaze urgentne!

* Menovanie vo výške od 1 000 EUR do 50 000, 000 EUR
* Úroková sadzba je 5%
* Vyberte si od 1 do 30 rokov splácania.
* Vyberte si medzi mesačným a ročným splátkovým plánom.
* Podmienky flexibility pôžičiek.

Všetky tieto plány a ďalšie, kontaktujte nás.
1. Úplné názvy: ............................
2. Kontaktná adresa: ..................... ..
3. Požadované množstvo úveru: .................. ..
4. Trvanie úveru ...................
5. Priame telefónne číslo: ...............
6. Dĺžka trvania: ........................ ..

Takže nás kontaktujte denne e-mailom na adresu: (josefinavaleraloanfirm@gmail.com)
Ahoj, ja som pani Josefina Valera, súkromná pôžička veriteľ, ktorá poskytuje pôžičky životnú príležitosť. Potrebujete urgentnú pôžičku na vymazanie dlhov alebo potrebujete úver na bývanie s cieľom zlepšiť svoje podnikanie? Boli ste odmietnuté bankami a inými finančnými inštitúciami? Potrebujete konsolidačný úver alebo hypotéku? Nehľadajte ďalej, pretože sme tu v minulosti za všetky vaše finančné problémy. Poskytujeme finančné prostriedky ľuďom, ktorí potrebujú finančnú pomoc, ktorí majú zlý úver alebo potrebujú peniaze na zaplatenie účtov, investovať do podnikania vo výške 5%. Chcem použiť toto médium na to, aby sme informovali, že poskytujeme spoľahlivú a prijímateľskú pomoc a budeme ochotní ponúknuť pôžičku. Takže nás kontaktujte denne e-mailom na adresu: (josefinavaleraloanfirm@gmail.com)

Aplikovať teraz na všetky druhy úverov a získať peniaze urgentne!

* Menovanie vo výške od 1 000 EUR do 50 000, 000 EUR
* Úroková sadzba je 5%
* Vyberte si od 1 do 30 rokov splácania.
* Vyberte si medzi mesačným a ročným splátkovým plánom.
* Podmienky flexibility pôžičiek.

Všetky tieto plány a ďalšie, kontaktujte nás.
1. Úplné názvy: ............................
2. Kontaktná adresa: ..................... ..
3. Požadované množstvo úveru: .................. ..
4. Trvanie úveru ...................
5. Priame telefónne číslo: ...............
6. Dĺžka trvania: ........................ ..

Takže nás kontaktujte denne e-mailom na adresu: (josefinavaleraloanfirm@gmail.com)
Ahoj, ja som pani Josefina Valera, súkromná pôžička veriteľ, ktorá poskytuje pôžičky životnú príležitosť. Potrebujete urgentnú pôžičku na vymazanie dlhov alebo potrebujete úver na bývanie s cieľom zlepšiť svoje podnikanie? Boli ste odmietnuté bankami a inými finančnými inštitúciami? Potrebujete konsolidačný úver alebo hypotéku? Nehľadajte ďalej, pretože sme tu v minulosti za všetky vaše finančné problémy. Poskytujeme finančné prostriedky ľuďom, ktorí potrebujú finančnú pomoc, ktorí majú zlý úver alebo potrebujú peniaze na zaplatenie účtov, investovať do podnikania vo výške 5%. Chcem použiť toto médium na to, aby sme informovali, že poskytujeme spoľahlivú a prijímateľskú pomoc a budeme ochotní ponúknuť pôžičku. Takže nás kontaktujte denne e-mailom na adresu: (josefinavaleraloanfirm@gmail.com)

Aplikovať teraz na všetky druhy úverov a získať peniaze urgentne!

* Menovanie vo výške od 1 000 EUR do 50 000, 000 EUR
* Úroková sadzba je 5%
* Vyberte si od 1 do 30 rokov splácania.
* Vyberte si medzi mesačným a ročným splátkovým plánom.
* Podmienky flexibility pôžičiek.

Všetky tieto plány a ďalšie, kontaktujte nás.
1. Úplné názvy: ............................
2. Kontaktná adresa: ..................... ..
3. Požadované množstvo úveru: .................. ..
4. Trvanie úveru ...................
5. Priame telefónne číslo: ...............
6. Dĺžka trvania: ........................ ..

Takže nás kontaktujte denne e-mailom na adresu: (josefinavaleraloanfirm@gmail.com)
Matej Polák - xmatej.polak@gmail.com - 27.10.2014 - 19:02:10
Nezáujem kompetentných na podpore rozvoja vedy. Realitou je napr. zníženie rozpočtu na vedu aj pre Slovenskú akadémiu. Čo je asi najväčšia rana vede pod pás..Ďalším je prehnaná administratíva a buzerácia pri čerpaní eurofondov. Často sú tvoriví pracovníci doslova šikanovaní a nútení niečo dokazovať a zdôvodňovať a obhajovať administratívne hlásenia .Pričom k výskumu sa dostávajú len okrajovo Veľka fluktuácia a časte zmeny manažérov projektov v ramci agentúr ktoré riadia a ,kontrolujú činnosť projektov / v jednom období sme napr. zažili 6-7 manažérov /. Pričom každý nový manažér kým sa vžije do problémov projektu chce vždy to isté a naviac aj niečo nové . Takže aj to je mínusom. Ďalej je to nepripravenosť praxe na spoluprácu s výskumnými inštituciami . Naše skúseností sú také že
pomoc podnikom v praxi ano ,ale keď treba podporiť výskum a výskumné pracovisko a investovať niečo do výskumu ,v tom prípade
je takmer nemožné dostať čo i len simbolickú nejakú podporu.Prax na Slovensku napr. v oblasti poľnohospodárských podníkov /česť výnimkam PD Choňkovce/alebo MASP nieje pripravená na obojstranne výhodnú spoluprácu s univerzitnými pracoviskami. Máme s tým svoje skúseností s partnerom PD Kapušany ,ktoré už viac ako 6 rokov využíva prostriedky a zariadenia získane v rámci APVV ,ale okrem odpadného tepla a elektrického prúdu čo je asi 15% zo získu nebolo ochotne investovať ani len na chemikálie alebo technické plyny.
Veľmi vlažný je napr. aj prístup VUC k podpore výskumu a vývoja obnoviteľných zdrojov.Napriklad Prešovský VUC má všetky predpoklady pre využitie potenciálu biomasy ako významného nosiča obnoviteľnej energia ale aj celkového rozvoja regiónu ,ale záujem o jej využitie je veľmi vlažný a nedostatočný .Viacej je potrebné urobiť aj zo strany univerzít a VŠ v príprave študentov a ich formovaní na podmienky praxe . Iba technický a prirodovedne orientované univerzitý realizujú kvalitný výskum, ktorého výsledky sú využiteľné v praxi . Aj preto absolventi
týchto univerzít sú úspešní pri uplatnení v praxi. Súčasne sa spravedlňuje tým úspešným a kvalifikovaným odborníkom z ostatných univerzít ,ktoré sú orientované viacej ekonomický, filozofický a filologický a ktorých výskum je akceptovateľný a použiteľný v praxi .
Vlož príspevok
Meno
E-mail
KódSem vpíšte 4-miestny kód:
Príspevok

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies