Abecedný filter
Diskusia
Na čo by sa mala orientovať nová stratégia pre rast a zamestnanosť?

Cieľom Lisabonskej stratégie bolo urobiť z EÚ „do roku 2010 najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu poznatkovo orientovanú ekonomiku sveta, schopnú trvalo udržateľného rastu s väčším množstvom pracovných miest a väčšou sociálnou kohéziou“. Dnes je jasné, že sa tak nestalo a tak EÚ hľadá novú agendu pre rast a zamestnanosť s vyhliadkou do roku 2020 (pracovný názov EÚ 2020). Čo má byť jej ťažiskom? Inovácie, aby si posilnila pozíciu svetového lídra alebo silnejšia sociálna dimenzia, aby dokázala prekonať ťažkosti na pracovnom trhu?

Aude Finance - audeghesquiere@hotmail.com - 17.06.2016 - 12:19:49
Som súkromný veriteľ a zachytené v tejto oblasti v EÚ. Dal som k dispozícii svojim klientom širokú škálu úverov akéhokoľvek druhu, vrátane: spotrebiteľský úver, obchodník úver, auto úver, úver na bývanie, pôžičky, preskúmanie dlhu vykúpenie, projektového kreditu, úver, refinancovať, osobné pôžičky, atď ..
Výška úveru môže byť až 1000000 eur na projekty s ohľadom na splácanie podľa požiadaviek zákazníka. Lehota splatnosti 1 až 30 rokov s veľmi priaznivou úrokovou sadzbou.
Vaša spokojnosť je naše motto.
Pre viac informácií kontaktujte ma na e-mailu: audeghesquiere@hotmail.com
Aude Finance - audeghesquiere@hotmail.com - 17.06.2016 - 12:19:29
Som súkromný veriteľ a zachytené v tejto oblasti v EÚ. Dal som k dispozícii svojim klientom širokú škálu úverov akéhokoľvek druhu, vrátane: spotrebiteľský úver, obchodník úver, auto úver, úver na bývanie, pôžičky, preskúmanie dlhu vykúpenie, projektového kreditu, úver, refinancovať, osobné pôžičky, atď ..
Výška úveru môže byť až 1000000 eur na projekty s ohľadom na splácanie podľa požiadaviek zákazníka. Lehota splatnosti 1 až 30 rokov s veľmi priaznivou úrokovou sadzbou.
Vaša spokojnosť je naše motto.
Pre viac informácií kontaktujte ma na e-mailu: audeghesquiere@hotmail.com
Aude Finance - audeghesquiere@hotmail.com - 17.06.2016 - 12:18:49
Som súkromný veriteľ a zachytené v tejto oblasti v EÚ. Dal som k dispozícii svojim klientom širokú škálu úverov akéhokoľvek druhu, vrátane: spotrebiteľský úver, obchodník úver, auto úver, úver na bývanie, pôžičky, preskúmanie dlhu vykúpenie, projektového kreditu, úver, refinancovať, osobné pôžičky, atď ..
Výška úveru môže byť až 1000000 eur na projekty s ohľadom na splácanie podľa požiadaviek zákazníka. Lehota splatnosti 1 až 30 rokov s veľmi priaznivou úrokovou sadzbou.
Vaša spokojnosť je naše motto.
Pre viac informácií kontaktujte ma na e-mailu: audeghesquiere@hotmail.com
Marian Danaj - danaj.marian@stonline.sk - 06.04.2010 - 17:13:44
Celá EU by sa mala orientovať na posilnenie malých podnikov.Najlepšie vidia možnosti trhu,inovácíí.Ich prípadné neúspechy sú takmer prehliadnuteľné.Rovnako je to aj pri prepúšťaní zamestnancov.Býva to kompenzované vznikom nových firiem.
V terajšej situácii sú byrokraticky ubíjané a musia vynakladať na požiadavky vlád nemalé úsilie a zbytočné financie.
Príklad:Ak chce malý obchodník rozšíriť podnik o ďalšiu prevádzku a zamestnať pracovníkov,stáva sa otrokom DPH preto, že sa mu zvýši obrat nad určenú hranicu a tým sa stáva drahším a zároveň dáva viac na účtovné spravovanie DPH.Nemá preto záujem ani o sezónne aktivity,lebo to čo by zarobil za niekoľko mesiacov by mu ubralo DPH a mal by viac starostí.
Štát by mal maximálne oslobodiť firmy do obratu min.200000€/rok od účtovných činností a aj iných nezmyselných ochranných,štatistických...výkazov a nariadení.Rovnako je nespravodlivé ak zahraničný zamestnávateľia dostávajú neprimerané podpory na vytvorenie pracovných miest.Slovenskí zamestnávatelia by určite vedeli ,kde podobné prostriedky investovať s minimálne podobným účinkom.
Pri mojich návrhoch by sa asi znížila zamestnanosť úradníkov a korupcia,čo je asi neželaťelné.
Som 18 r.živnostník a prosím o neuverejnenie môjho mena.
S pozdravom.
Vlož príspevok
Meno
E-mail
KódSem vpíšte 4-miestny kód:
Príspevok

(c)2006-2017 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies