Abecedný filter
Diskusia
Čo je základným problémom vedy a výskumu na Slovensku?

Výdavky Slovenska na výskum a vývoj patria medzi najnižšie v krajinách Európskej únie a OECD, a počet slovenských výskumníkov je pod priemerom EÚ. Podľa niektorých odborníkov za to čiastočne môžu nedostatočná spolupráca a koordinácia medzi subjektmi v troch oblastiach: vzdelávanie, výskum a vývoj a inovácie; nedostatočné vybavenie našich vedeckých inštitúcií ľudskými zdrojmi vo vhodnej vekovej štruktúre či nízka prepojenosť teoretických poznatkov s praxou a ich uplatnenie na trhu. Čo by Slovensku v tomto prípade pomohlo zvrátiť súčasnú situáciu? Kde vidíte Vy problémy?

Matej Polák - xmatej.polak@gmail.com - 27.10.2014 - 19:02:10
Nezáujem kompetentných na podpore rozvoja vedy. Realitou je napr. zníženie rozpočtu na vedu aj pre Slovenskú akadémiu. Čo je asi najväčšia rana vede pod pás..Ďalším je prehnaná administratíva a buzerácia pri čerpaní eurofondov. Často sú tvoriví pracovníci doslova šikanovaní a nútení niečo dokazovať a zdôvodňovať a obhajovať administratívne hlásenia .Pričom k výskumu sa dostávajú len okrajovo Veľka fluktuácia a časte zmeny manažérov projektov v ramci agentúr ktoré riadia a ,kontrolujú činnosť projektov / v jednom období sme napr. zažili 6-7 manažérov /. Pričom každý nový manažér kým sa vžije do problémov projektu chce vždy to isté a naviac aj niečo nové . Takže aj to je mínusom. Ďalej je to nepripravenosť praxe na spoluprácu s výskumnými inštituciami . Naše skúseností sú také že
pomoc podnikom v praxi ano ,ale keď treba podporiť výskum a výskumné pracovisko a investovať niečo do výskumu ,v tom prípade
je takmer nemožné dostať čo i len simbolickú nejakú podporu.Prax na Slovensku napr. v oblasti poľnohospodárských podníkov /česť výnimkam PD Choňkovce/alebo MASP nieje pripravená na obojstranne výhodnú spoluprácu s univerzitnými pracoviskami. Máme s tým svoje skúseností s partnerom PD Kapušany ,ktoré už viac ako 6 rokov využíva prostriedky a zariadenia získane v rámci APVV ,ale okrem odpadného tepla a elektrického prúdu čo je asi 15% zo získu nebolo ochotne investovať ani len na chemikálie alebo technické plyny.
Veľmi vlažný je napr. aj prístup VUC k podpore výskumu a vývoja obnoviteľných zdrojov.Napriklad Prešovský VUC má všetky predpoklady pre využitie potenciálu biomasy ako významného nosiča obnoviteľnej energia ale aj celkového rozvoja regiónu ,ale záujem o jej využitie je veľmi vlažný a nedostatočný .Viacej je potrebné urobiť aj zo strany univerzít a VŠ v príprave študentov a ich formovaní na podmienky praxe . Iba technický a prirodovedne orientované univerzitý realizujú kvalitný výskum, ktorého výsledky sú využiteľné v praxi . Aj preto absolventi
týchto univerzít sú úspešní pri uplatnení v praxi. Súčasne sa spravedlňuje tým úspešným a kvalifikovaným odborníkom z ostatných univerzít ,ktoré sú orientované viacej ekonomický, filozofický a filologický a ktorých výskum je akceptovateľný a použiteľný v praxi .
Vlož príspevok
Meno
E-mail
KódSem vpíšte 4-miestny kód:
Príspevok

(c)2006-2017 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies