Abecedný filter
Diskusia
Je cieľ vyčleniť tri percentá HDP na vedu a výskum dobrým krokom ako zlepšiť výsledky v tejto oblasti?

Jedným z bodov novej stratégie Európa 2020 je zvýšenie investícií do vedy a výskumu na tri percentá HDP. Niektorí však argumentujú, že len samotné zvýšenie financií stačiť nebude a samotné zvýšenie investícií nezaručí úspech a nie je relevantným ukazovateľom. Naopak, podaktorí odborníci sa domnievajú, že ide o dobrý prvý krok. Aký je Váš názor?

palo - palo.hudan@gmail.com - 24.02.2013 - 17:46:59
Ja si osobne myslím že určite áno, bol by to dobrí cieľ a dobré rozhodnutie. A by sme určite neoľutovali keby sme aj 5% HDP vyčlenili pre vedu a výskum.
Jaroslav - kroutil@gmail.com - 20.09.2012 - 14:17:46
Neviem, kde ľudia chodia po tie nezmysli, ale je ich celkove skutočne už neúrekom. Prvým takým nezmyslom sú centrá excelentnosti pri Vysokých školách. Škola má učiť a nie robiť vedu a ak, tak ozaj iba okrajovo. Študenti sú ešte nedovzdelaní a bez praxe, profesori zaneprázdnení vzdelávaním, preto pokrok od nich bude skutočne len minimálny. Lenže takto skutočné vedecké centrá prichádzajú o obrovské peniaze, ktoré potom chýbajú natoľko, že výsledky sú presne také, aké sú. A to je iba jediná oblasť na ktorú upozorňujem. Aj v ďalších oblastiach sa robia priam fatálne chyby. Tu platí, že ľubovoľne veľký počet neiniciatívnych ľudí nenahradí ani jediného iniciatívneho. Rovnako to platí aj o iných ľudských cnostiach, múdrosť a chrakternosť z toho nevynímajúc. Základnou tragédiou EÚ je to, že si spomedzi národov zvolíme zástupcov, a tí neustále vnášajú nové a nové fikcie prakticky do všetkého, čoho sa len dotknú. Potom sa nemožno čudovať, že nás predbiehajú aj štáty, ktoré boli ešte pred pár rokmi v hlbokom stredoveku.
Jaro - 1492@zoznam.sk - 24.04.2012 - 10:23:05
Súhlasím s názorom, že samotné zvýšenie ivestícií nestačí. Chýba premyslená koncepcia investovania do vedy a výskumu, výsledky výskumu v mnohých prípadoch ležia zapadnuté prachom. Prečo sa systematicky nebudujú centrá excelentnosti rovnomerne po celom SVK? Pozrite sa na VŠ a ich ochotu ísť do projektov výskumu a vývoja. Malo by sa začať upratovať a premýšlať, ako zlepšiť podmienky pre výskum a vývoj. Ale ryba smrdí od hlavy ...
MICHAL - riofu@azet.sk - 21.02.2012 - 19:34:53
jaj ale ked u nás je hrubý únik na hdp asi 27 PERCENT KTORé SA PREPADAJú DO čIERNEHO OBCHODU ...A ... to je celkove trochu zložitá téma ... však
Miloš - mlhospovazie@zoznam.sk - 26.07.2010 - 11:57:46
Zvýšenie financií je samozrejme dôležité. Len je vysoká pravdepodobnosť, že do dopadne tak, ako obyčajne. Ako príklad možno uviesť výzvu pre podporu výskumu a vývoja v malých a stredných firmách, ktoré zastrešuje APVV. Stačí si pozrieť schválené projekty a zástupcov firiem v radách agentúry a je hneď jasné, že môžete mať aj ten najlepší nápad, ale nemáte šancu (a ak nie ste s.r.o. alebo a.s. tak dupľom). Napr. z 94 schválených projektov bolo min. 29 projektov firiem, ktorých zástupcovia sú v radách agentúry, pričom niektoré firmy mali schválené 5 a ž 6 projektov (to bolo len zbežné nazretie do verejne prístupných informácií zverejnených na stránke, pri podrobnejšom hľadaní je tých projektov možno aj viac). To hovorí o SKUTOČNEJ snahe podporiť výskum a vývoj v malých firmách (a so zameraním na mikrofirmy, ako ešte drzo uviedli v dokumentoch o tejto výzve). Na základe vlastných skúseností môžem povedať, že skutočne dobré nápady, pokiaľ nebudú pochádzať z tých správnych organizácií, sa budú naďalej veľmi ťažko dostávať na svet. Kamaráti a kamaráti kamarátov sa ale zas budú mať lepšie. Na Slovensku je to tak ....
Danaj Marian - danaj.marian@stonline.sk - 22.07.2010 - 14:39:37
Financie sú dôležité,len je problém ich správne umiestniť,tak aby bol s nich aj osoh.Osobne by som v prvom rade vybavil laboratóriá na vysokých a stredných školách tak aby slúžili a mali k nim prístup aj študenti.Rovnako dôležitý je aj prístup vzdelávacích pracovníkov.
Osobne si myslím ,že niektoré projekty sú zbytočné a dokonca škodia.Uvediem ako príklad na Slovensku chované muchy prenášajúce spavú chorobu.Vypúšťajú sa do prírody síce neplodný samčekovia,ale samičky sa prispôsobia na párenie s viacerími samčekmi,majú viac potomstva a dokážu liahnuť väčší počet samičiek.Energia,nemovitosti personál,financie/je jedno odkiaľ pochádzajú/...sa mínajú účinku.
Takýchto projektov je ale viac.
Osobne mám nápad v energetike,ktorý ale sám mám problém niekde uviesť bez pomoci velkej firmy,ktorá na tom zarobí a nie ja.
Vlož príspevok
Meno
E-mail
KódSem vpíšte 4-miestny kód:
Príspevok

(c)2006-2017 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies