Abecedný filter
Súvisiaca anketa

Paška, Jaroslav

Jaroslav Paška bol do Európskeho parlamentu zvolený za Slovenskú národnú stranu. Pôsobí v rámci Skupiny Európa slobody a demokracie, kde zastáva funkciu podpredsedu.

Narodil sa 20. júna 1954 v Banskej Štiavnici. Vzdelanie získal na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, titul Inžinier architekt na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V rokoch 1993 a 1994 bol ministrom školstva a vedy Slovenskej republiky.

Vzdelanie

 • 1982 Slovenská technická univerzita Bratislava, titul Inžinier architekt
 • 1978 Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, titul Akademický architekt

Profesionálna kariéra

 • od 1985 univerzitný pedagóg, architekt
 • 1978-1985 architekt, dizajnér, projektant 

Politická kariéra

 • od 2009 poslanec Európskeho parlamentu
 • 2007-2009 podpredseda frakcie Európska demokratická únia v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy
 • 1998-2002 člen Stálej delegácie NR SR v Medziparlamentnej únii
 • 1998-2002 člen Spoločného výboru NR SR a Európskeho parlamentu
 • 1993-1994 minister školstva a vedy Slovenskej republiky
 • 2006-2009 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
 • 1996-1998 predseda Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport
 • 1994-2002 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
 • od 2006 poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové mesto
 • 1998-2002 poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava - Petržalka
 • od 1999 podpredseda Slovenskej národnej strany

Zaradenie v EP

 • Výbor pre priemysel, výskum a energetiku - člen
 • Petičný výbor - člen
 • Výbor pre regionálny rozvoj - náhradník
 • Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ-Arménsko, EÚ-Azerbajdžan a EÚ-Gruzínsko - náhradník
 • Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST - náhradník

e-mail:

Linky:

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies