Abecedný filter

Krajiny ACP / AKT

Označenie ACP (slov. AKT)  pomenúva skupinu afrických, karibských a tichomorských krajín, ktoré sa stali signatárskymi stranami konvencií z Lomé.

Prvopočiatky dnešného partnerstva medzi EÚ a rozvíjajúcimi sa krajinami siahajú do obdobia vzniku EHS. Prvým hmatateľným výsledkom bola dohoda z Yaoundé, ktorá bola podpísaná sa v roku 1963 medzi zástupcami EHS, 17 afrických krajín a Madagaskaru. V roku 1969 ju rozšírila druhá konvencia z Yaoundé.

Yaoundské dohody nahradil neskôr nový zmluvný rámec z Lomé (Togo). Lomské konvencie Konvencie z Lomé sú dohody ustanovujúce rámec pre spoluprácu v oblasti rozvojovej politiky a obchodu medzi krajinami Európskej únie a krajinami AKT, t.j. Afriky, Karibiku a Tichomorskej oblasti. boli podpísané v roku 1975. Vyšli z iniciatívy Európskych spoločenstiev zmluvne definovať dodávky nerastných surovín nielen africkým krajinám, ale aj ďalším novým partnerským štátom sídliacim v karibskej a tichomorskej oblasti. Potrebou EÚ bolo zabezpečiť si špecifické postavanie na zaoceánskych trhoch. Konvenciu z Lomé možno chápať aj ako vyjadrenie zodpovednosti za tieto krajiny, ktorá je odvodená od ich statusu bývalých kolónií európskych krajín.

Systém z Lomé je založený prevažne na princípoch obchodných preferencií. Pre signatárske zámorské krajiny to znamená garantovanie istej miery prístupu na európsky trh a výhody plynúce zo špecifických programov zameraných na udržanie menovej stability a produktivity v poľnohospodárskom sektore.

Posledná revízia zmluvných základov sa uskutočnila v roku 2000. Vychádza zo zmenených politických reálií, spomedzi ktorých je najvýznamnejšou ukončenie studenej vojny na začiatku 90-tych rokov. Nezanedbateľným impulzom bol tiež fakt, že systém z Lomé nebol kompatibilný s kritériami GATT a nástupníckou WTO. V už spomenutom roku 2000 boli podpísané zmluvy v Porto Novo (angl. Cotonou) - hlavnom meste afrického Beninu. Ide o formálne definovanie partnerstva medzi EÚ a 77 ACP krajinami.

Partnerstvo je sprostredkovávané okrem samotnej rozvojovej spolupráce aj prostredníctvom summitov. Ide o spoločné stretanie sa hláv zmluvných štátov. Uskutočňujú sa od roku 1997. Prvý sa konal v Libreville (Gabon, 1997), po ktorom nasledovali Santo Domingo (Dominikánska republika, 1999), Nadi (Fidži, 2002) a Maputo (Mozambik, 2004).

Zmluva z Porto Novo ustanovila okrem summitov aj pravidelné spoločné parlamentné zasadnutia. Zástupcovia EP a parlamentov jednotlivých rozvíjajúcich sa krajín sa od roku 2000 stretávajú s ročnou periodicitou.

Na vrchole organizačnej štruktúry stojí Rada ministrov. Ide o najvyšší orgán partnerstva medzi EÚ a krajinami ACP, ktorý prijíma najväčšiu časť rozhodnutí. Je tiež zodpovedný za implementáciu záverov dohodnutých počas summitov.

Ku krajinám ACP patria:

Africké krajiny: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Cape Verde, Stredoafrická republika, Čad, Comoros, Kongo - Brazzaville, Kongo - Kinshasa, Côze d’Ivoire, Džibuti, Rovníková Guinea, Eritrea, Etiópia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea - Bissau, Keňa, Lesotho, Libéria, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretánia, Maurícius, Mozambik, Namíbia, Niger, Nigéria, Rwanda, Sao Tomé, Senegal, Seychelské ostrovy, Sierra Leone, Somálsko, Juhoafrická republika, Sudán, Swaziland, Tanzánia, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

Karibské krajiny: Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Kuba, Dominika, Dominikánska republika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamajka, Svätí Kitts a Nevis, Svätá Lucia, Svätí Vincent a Grenadines, Suriname, Trinidad a Tobago.

Tichomorské krajiny: Cookove ostrovy, Timor - Leste, Fidži, Kiribati, Marshallove ostrovy, Mikronézia, Nauru, Niue, Palau, Papua Nová Guinea, Samoa, Šalamúnove ostrovy, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

 

Viac informácií môžete nájsť na týchto linkách:

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies