Abecedný filter

Symboly EÚ

Ústavná zmluva Dokumentu, ktorý mal reformovať inštitúcie EÚ, vyšiel na stretnutí Európskej rady v decembri 2000 vo francúzskom Nice. Cieľom Európskej únie bolo začať širšiu a hlbšiu diskusiu o budúcnosti Únie.menuje v článku I-8 nasledujúce symboly Európskej únie:

 • Vlajka s kruhom dvanástich zlatých hviezd na modrom pozadí

 • Hymna, ktorá vychádza z „Ódy na radosť“ z Deviatej symfónie Ludwiga van Beethovena

 • Heslo „Zjednotení v rozmanitosti“

 • Deň Európy, 9. mája

 • Mena euro (€)

 
Európska vlajka

Európska vlajka má kruh dvanástich zlatých hviezd na modrom pozadí. Vlajka je symbolom európskej jednoty a identity. Kruh zlatých hviezd symbolizuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy, dvanásť hviezd však nezodpovedá počtu členských krajín a preto nezávisí ani od rozširovania EÚ. Číslo dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a idéal jednoty a pripominá aj počet mesiacov a ciferník. Číslo dvanásť má síce aj religiózny výzam (12 synov Jakuba, 12 apoštolov, 12 kmeňov Izraelu), je však otázke, či ten hral pri voľbe nejakú rolu. Modrá farba prípomína nebo a predstavuje slobodu.


Dejiny európskej vlajky 

Rada Európy Rada Európy je organizáciou európskych štátov založenou na medzivládnom princípe. Existuje oddelene od všetkých ostatných európskych integračných štruktúr. Bola založená v máji 1949 v Londýne a jej sídlom sa stal francúzsky Štrasburg.hľadala od roku 1949 vhodný symbol pre zrastujúcu sa Európu. Získali viac ako 100 návrhov, z ktorých Generálny sekretáriat predložil na diskusiu desať. Medzi nimi boli:

V roku 1950 Richard Nikolaus Graf von Coudenhove-Kalergi navrhol európsku vlaku s červeným krížom na zlatom kruhu na modrom pozadí. Bola to vlajka Paneurópskeho hnutia. Turecko však tento návrh odmietlo.

 

 

Duncan Sandys, zať Winstona Churchilla, navrhol veľké zelené “E” na bielom pozadí. Návrh bol odmietnutý, lebo písmenu bolo prisudzovaná príliš malá spojitosť s myšlienkou európskej jednoty. Pomešníci nazývali návrh "spodky Churchilla " - kvôli podobe s týmto kusom šatstva pri inverznom pohľade.

 

Výbor politikov navrhol vlajku s ôsmymi striebornými kruhmi na modrom pozadí. Opierala sa na olympskú vlajku, pre kritikov však príliš pripomínala kruh plný núl, alebo čiselník telefónu.

 

 

Carl Weidl Raymon navrhol vlajku s jednou zlatou hviezdou na modrom pozadí. Navrh bol odmietnutý predovšetkým preto, lebo veľmi sa podobal na vtedajšiu vlajku Konga.

 

 

V roku 1955 sa členovia Rady Európy konečne dohodli na vlajke s päťnástmi zlatými hviezdami na modrom pozadí, ktoré mali reprezentovať 15 členov rady Európy. Navrhol ju veducí dizajnér Arthur Eisenmenger. Nemecko však číslo päťnásť odmietlo, lebo tým by symbolicky akceptovalo Sársko (terajšia najmenšia spolková krajina bola vtedy autonómna) ako suverénny štát. Štrnásť hviezd zas odmietlo Saarsko, pretože vtedy ešte existovali silné tendencie k samostanosti. Trinásť bolo považované za nešťastné číslo.

Rada Európy sa nakoniec, po dlhých diskusiach, dohodla prijať vlajku s dvanástmi zlatými hviezdami. Európsky parlament Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie. 785 poslancov je volených každých 5 rokov voličmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie.prevzal tú vlajku v roku 1983 a od roku 1985 je vlajka oficiálnym znakom Európskej únie, ktorá sa vtedy ešte nazývala Európske spoločenstvá. Schválili ju všetky hlavy štátov a vlád. Od roku 1986 začali tento znak používať všetky európske inštitúcie. Komisia je ale jediná inštitucia, ktorá ho používa výlučne. Všetky ostatné majú vlastné symboly, ktoré však obsahujú prvky európskej vlajky.

Európska hymna

Európska hymna je melódiu "Ódy na radosť ". Skomponoval ju v roku 1823 Ludwig van Beethoven ako zaverčnú časť Deviatej symfónie, zhudobnenie básne “Ode an die Freude” od Friedricha Schillera. Van Beethoven z nej použil prvú a tretiu strofu a časti z druhej a štvrtej. V tejto básni, napisanej v roku 1785, vyjadruje Schiller svoju idealistickú víziu bratstva celého ľudstva, ktorú zdieľal aj van Beethoven. Schiller opisuje ideál spoločnosti rovnoprávnych ľudi, ktorí sú spájaní radosťou a priateľstvom.

Richard Nikolaus Graf von Coudenhove-Kalergi navrhol Rade Európy v roku 1955 “Ódu na radosť” ako oficiálnu hymnu EÚ. Na rozdiel od návrhu európskúej vlajky tentoraz uspel. Medzi predloženými no odmietnutými návrhmi bolo aj Eurovision Te Deum. Od roku 1972 je “Óda na radosť” oficialnou hymnou Rady Európy a od 1985 oficiálnou hymnou Európskej únie.

Rada Európy požiadala svetoznámeho dirigenta Herberta von Karajna o tri hudobné úpravy spomínanej skladby: pre klavír, pre dychové nástroje a pre symfonický orchester.

Eurohymna je bez textu, aby sa neuprednostňovalo nijaký jazyk. V univerzálnom jazyku hudby vyjadruje ideály slobody, mieru a solidarity, ktoré sú spoločné ideály pre celú Európu.

Hymna EÚ nenahrádza štátne hymny jednotlivých členských krajín, ale je oslavou hodnôt, ktoré sú vlastné všetkým európskym štátom, a oslavou hesla EÚ “zjednotení v rozmanitosti.”

Európske heslo

Európske heslo znie “Zjednotení v rozmanitosti”. V roku 2000 bolo vybraté súťažou medzi žiakmi z vtedajších päťnástich členských krajín.

Medzi návrhmi, ktoré vypadli až v poslednom kole, napríklad boli:

 • mier, sloboda, solidarita

 • naša rozmanitosť je naša sila

 • zjednotení k mieru a demokracii

 • zjednotení v slobode

 • starý kontinent, nová nádej

 • každý iný, všetci Európania
   

Nakoniec bolo vybraté heslo “Jednota v rozmanitosti”, krátko nato NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami.pozmenené na “Zjednotení v rozmanitosti”. Motto je prvýkrát spomenuté v Zmluve o ústave pre Európu, ktorá však nie je schválená. Významom motta je, že prostredníctvom EÚ sú Európania zjednotení v spoločnom úsilí o mier a prosperitu a množstvo rozdielnych kultúr, tradícií a jazykov v Európe je pozitívnym prínosom pre kontinent.

Deň Európy

Deň Európy, 9.máj, pripomína “Schumanovu deklaráciu”, ktorá je považovaná za začiatok budovania Európskej únie. O určení Dňa Európy na 9. máj bolo rozhodnuté na schôdzke v Mailande v roku 1985. Od 1986 sa Deň Európy každoročne oslavuje vo všektých členských krajnách.

Deň Európy je príležitosťou pre aktivity a oslavy, ktoré približujú Európsku úniu občanom a vzájomne zbližujú národy Únie.

Robert SchumanRobert Schuman bol v 1948 – 1952 francúzskym ministrom zahraničných vecí. Spolu so skupinou okolo Jeana Monneta vypracoval „Schumanov plán“, ktorý predstavil medzinárodnej tlači 9. mája 1950 v Salon de l´Horloge des Quai d´Orsay v Paríži. Táto konferencia je znamá ako „Schumanová deklarácia“.

V deklarácie navrhol zlúčenie francúzskej a nemeckej produkcie uhlia a ocele. V Deklarácii sa doslovne uvádza:“Navrhuje [francúzska vláda], aby sa celá francúzska a nemecká výroba uhlia a ocele podriadila spoločnému Vysokému úradu, ako organizácii otvorenej pre účasť ďalších krajín Európy. Spoločné využívanie výroby uhlia a ocele by malo okamžite zaistiť spoločné základy pre hospodársky rozvoj ako prvý krok k federalizácii Európy a zmeniť osudy oblastí už dlho zasvätených výrobe prostriedkov na vedenie vojen, ktorých boli ustavičnými obeťami. Takto nastolená solidarita vo výrobe učiní úplne očividným, že akákoľvek vojna medzi Francúzskom a Nemeckom sa stane nielen čisto nemysliteľnou, ale aj hmotne nemožnou.“

Podľa Schumana bolo vytvorenie organizovanej Európy nevyhnutné na zachovanie mierových vzťahov. Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO), t.j. zlúčenie a nezávislá kontrola ťažkého priemyslu, ktorý bol podstatný pre vojenskú výrobu, bolo prvým krokom a preto začiatok budovania toho, čo dnes nazývame Európsku úniu.

Euro

V Zmluve o ústave pre Európu je ako symbol Európskej únie uvedená aj spoločná mena, euro.

V roku 1997 zaviedla Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. znak Eura ako symbol spoločnej meny.
Navrhol ho ešte v  roku 1974 vtedajší veducí dizajnér Euróspkeho spoločenstva Arthur Eisenmenger. Dve vodorovné čiari v strede symbolizujú stabilitu Eura a európskeho hospodárskeho priestoru. Zaroveň pripomína grécky znak epsilon a tým antickú Európu ako jeden zo zdrojov súčasnej európskej civilizácie.

Meno Euro navrhol vtedajší nemecký minister financií Theodor Waigel v roku 1995 v Európskej rade. Iné navrhnuté názvy boli: Európsky frank, Európska koruna, Európsky gulden a ECU (stará zúčtovacia mena).

Euromince znázorňujú európske motto „zjednotení v rozmanitosti“. Predné strany sú všetky rovnaké, zadné strany sú v každej krajine individuálne.

Na Eurobankovkách sú na prednej strane okná a na zadnej strane mosty. Mosty symbolizujú spolupatričnosť európskych štátov. Okná symbolizujú slobodu a perspektívy.

Stavebné diela na bankovkách sú fiktívné a reflektujú tému „vek a stavebné slohy“, ktorá rozličnými umeleckými slohmi symbolizuje spoločné dejiny Európy.

Linky

http://europa.eu/abc/symbols/index_sk.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/European_symbols

http://publications.eu.int/code/en/en-5000200.htm

 

 

Diskusia
Potrebuje Únia "ústavnú zmluvu"?

Odmietnutie Ústavnej zmluvy EÚ v referendách vo Francúzsku a Holandsku uvrhlo Úniu do politickej krízy. Konkrétnejšie odpovede na otázky ďalšieho smerovania európskej integrácie zatiaľ neprinieslo ani vyhlásené "obdobie reflexie". Aký bude ďalší osud Ústavnej zmluvy? Potrebuje je ju EÚ?

lendup.credit - lendup.credit@gmail.com - 06.12.2017 - 00:27:34
Dobre vijesti

     PONUDA ZAGrenja 2017

      E-mail: lendup.credit@gmail.com

Pojedinci koji nude kredite na međunarodnoj razini. S kapitalom koji će se kratkoročno i dugoročno dugoročno financirati iz kredita (€ 5000) i (1.000.000.000 €) za sve ozbiljne ljude u stvarnoj potrebi, kamata je 2% godišnje. L'octroie financijski zajmovi, investicijski zajam, auto kredit, osobni zajam. Pristupačni kupci ne zadovoljavaju ozbiljni suzdržljiv čovjek E-mail: lendup.credit@gmail.com
Maria - mvargaspuyo1@gmail.com - 09.11.2017 - 09:32:36
POTREBUJETE ÚVER na investovanie do vašej firmy alebo na vyplatenie dlhu,

Ponúkame úver s nízkou úrokovou sadzbou
Ponúkame pôžičku od 1000 do 800000 eur
náš e-mail: mvargaspuyo1@gmail.com
Konačna ponuda!!! - josefinavaleraloanfirm@gmail.com - 30.10.2017 - 23:14:48
Bok, ja sam gospođa Josefina Valera, privatni zajmovnik koji daje zajmove životnom prilikom. Potreban vam je hitan zajam za brisanje dugova ili potreban home equity zajam kako biste poboljšali svoje poslovanje? Jeste li odbili banke i druge financijske institucije? Trebate konsolidacijski zajam ili hipoteku? Nemojte tražiti dalje, jer smo ovdje za sve vaše financijske probleme u prošlosti. Dajemo sredstva ljudima kojima je potrebna financijska pomoć, koja ima loše kreditne ili potrebna novca za plaćanje računa, da ulažu u posao po stopi od 5%. Želim koristiti ovaj medij da bismo informirali da pružamo pouzdanu i korisničku pomoć, a mi ćemo biti spremni ponuditi zajam. Dakle, javite nam se putem e-maila na adresu: (josefinavaleraloanfirm@gmail.com)

Prijavite se sada za sve vrste kredita i hitno dobijte novac!

* Imenovanja u rasponu od 1.000 EUR do 50.000, 000.00 EUR
* Kamatna stopa iznosi 5%
* Izaberite između 1 i 30 godina otplate.
* Izaberite između mjesečnog i godišnjeg plana otplate.
* Uvjeti i odredbe fleksibilnosti kredita.

Svi ovi planovi i više, kontaktirajte nas.
1. Puna imena: ............................
2. Adresa za kontakt: ..................... ..
3. Potrebni iznos zajma: .................. ..
4. Trajanje zajma ...................
5. Izravni telefonski broj: ...............
6. Trajanje trajanja: ........................ ..

Dakle, javite nam se putem e-maila na adresu: (josefinavaleraloanfirm@gmail.com)
Konačna ponuda!!! - josefinavaleraloanfirm@gmail.com - 30.10.2017 - 23:14:29
Bok, ja sam gospođa Josefina Valera, privatni zajmovnik koji daje zajmove životnom prilikom. Potreban vam je hitan zajam za brisanje dugova ili potreban home equity zajam kako biste poboljšali svoje poslovanje? Jeste li odbili banke i druge financijske institucije? Trebate konsolidacijski zajam ili hipoteku? Nemojte tražiti dalje, jer smo ovdje za sve vaše financijske probleme u prošlosti. Dajemo sredstva ljudima kojima je potrebna financijska pomoć, koja ima loše kreditne ili potrebna novca za plaćanje računa, da ulažu u posao po stopi od 5%. Želim koristiti ovaj medij da bismo informirali da pružamo pouzdanu i korisničku pomoć, a mi ćemo biti spremni ponuditi zajam. Dakle, javite nam se putem e-maila na adresu: (josefinavaleraloanfirm@gmail.com)

Prijavite se sada za sve vrste kredita i hitno dobijte novac!

* Imenovanja u rasponu od 1.000 EUR do 50.000, 000.00 EUR
* Kamatna stopa iznosi 5%
* Izaberite između 1 i 30 godina otplate.
* Izaberite između mjesečnog i godišnjeg plana otplate.
* Uvjeti i odredbe fleksibilnosti kredita.

Svi ovi planovi i više, kontaktirajte nas.
1. Puna imena: ............................
2. Adresa za kontakt: ..................... ..
3. Potrebni iznos zajma: .................. ..
4. Trajanje zajma ...................
5. Izravni telefonski broj: ...............
6. Trajanje trajanja: ........................ ..

Dakle, javite nam se putem e-maila na adresu: (josefinavaleraloanfirm@gmail.com)
Konačna ponuda!!! - josefinavaleraloanfirm@gmail.com - 30.10.2017 - 23:14:02
Bok, ja sam gospođa Josefina Valera, privatni zajmovnik koji daje zajmove životnom prilikom. Potreban vam je hitan zajam za brisanje dugova ili potreban home equity zajam kako biste poboljšali svoje poslovanje? Jeste li odbili banke i druge financijske institucije? Trebate konsolidacijski zajam ili hipoteku? Nemojte tražiti dalje, jer smo ovdje za sve vaše financijske probleme u prošlosti. Dajemo sredstva ljudima kojima je potrebna financijska pomoć, koja ima loše kreditne ili potrebna novca za plaćanje računa, da ulažu u posao po stopi od 5%. Želim koristiti ovaj medij da bismo informirali da pružamo pouzdanu i korisničku pomoć, a mi ćemo biti spremni ponuditi zajam. Dakle, javite nam se putem e-maila na adresu: (josefinavaleraloanfirm@gmail.com)

Prijavite se sada za sve vrste kredita i hitno dobijte novac!

* Imenovanja u rasponu od 1.000 EUR do 50.000, 000.00 EUR
* Kamatna stopa iznosi 5%
* Izaberite između 1 i 30 godina otplate.
* Izaberite između mjesečnog i godišnjeg plana otplate.
* Uvjeti i odredbe fleksibilnosti kredita.

Svi ovi planovi i više, kontaktirajte nas.
1. Puna imena: ............................
2. Adresa za kontakt: ..................... ..
3. Potrebni iznos zajma: .................. ..
4. Trajanje zajma ...................
5. Izravni telefonski broj: ...............
6. Trajanje trajanja: ........................ ..

Dakle, javite nam se putem e-maila na adresu: (josefinavaleraloanfirm@gmail.com)
Mrs. Ceren - PergoCF@gmail.com - 17.10.2017 - 10:18:38
WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Gain flexibility with which you can use for any purpose from vacations, to education, to unique purchases. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing Loans with low interest rate at 1.00% per annul for individuals, companies and corporate bodies. Get the best for your family and own your dream home as well with our General Loan scheme. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
Kindly write us back with the loan information;
- Complete Name:
- Loan amount needed:
- Loan Duration:
- Purpose of loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:

If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
Yours Sincerely,
Mrs. Ceren Kelly
PergoCF@gmail.com
PergoCF@qualityservice.com
PergoCF@cheerful.com

We look forward to hear from you ASAP

Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com
Mrs. Ceren - PergoCF@gmail.com - 17.10.2017 - 10:18:11
WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Gain flexibility with which you can use for any purpose from vacations, to education, to unique purchases. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing Loans with low interest rate at 1.00% per annul for individuals, companies and corporate bodies. Get the best for your family and own your dream home as well with our General Loan scheme. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
Kindly write us back with the loan information;
- Complete Name:
- Loan amount needed:
- Loan Duration:
- Purpose of loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:

If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
Yours Sincerely,
Mrs. Ceren Kelly
PergoCF@gmail.com
PergoCF@qualityservice.com
PergoCF@cheerful.com

We look forward to hear from you ASAP

Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com
EMERGENCY LOAN - gonzalezandresloan@gmail.com - 07.10.2017 - 14:19:33
​​​​Hello, I am a Foreign loan lender I decided to grant short, medium and long terms loans to honest people who in spite of their monthly incomes are struggling to meet their basic needs. The interest rate on loans is 2% of the entire loan and loan supply conditions are very simple. Th​​e loans requested are obtained within ​few hours after the submission of applications. if interested contact us via
Email:(GONZALEZANDRESLOAN@GMAIL.COM)

WE CAN FUND​ THE FOLLOWING​​​​:​​
​​
•Loans For All​​
•Cash Out Loan On All Types of Real ​property​​
•Multi-family / Apartment Buildings​​
•Loans For Investor’s​​
•Bridge Loans / Mezzanine Financing
•Loans For Foreign Buyer’s​​
•Commercial Loans
•Land/Construction
•New Commercial / Multifamily Product, at a low interest rate of 2%
•Loan Amounts: 6,000 euro - Above

​​if interested please contact us with a constant companion of credit ​​through this​;

​Gonzalez Andres Financial Company;
Email:(GONZALEZANDRESLOAN@GMAIL.COM)
Mr. Gonzalez J. Andres
Trebate hitni zajam !!! - gonzalezandresloan@gmail.com - 07.10.2017 - 14:17:25
Poštovani, ja sam zajmodavac u inozemstvu, odlučio sam odobriti kratkoročne, srednjoročne i dugoročne zajmove za poštene ljude koji, unatoč mjesečnim prihodima, bore se da zadovolje svoje osnovne potrebe. Kamatna stopa na kredite je 2% cjelokupnih zajmova i uvjeta ponude kredita vrlo su jednostavni. Traženi krediti dobiveni su u roku od nekoliko sati nakon podnošenja zahtjeva. ako nas zainteresirani kontaktirajte putem
E-mail: (GONZALEZANDRESLOAN@GMAIL.COM)

MOŽETE FOND Slijediti:

• zajmovi za sve
• Gotovinski zajam za sve vrste nekretnina
• Višeobiteljske / stanarske zgrade
• zajmovi investitora
• Most krediti / mezansko financiranje
• zajmovi za strane kupce
• komercijalni zajmovi
• Zemljište / građevina
• Novi komercijalni / multifamilijski proizvod, uz nisku kamatnu stopu od 2%
• Iznosi zajma: 6.000 eura - Iznad

 Ako ste zainteresirani, kontaktirajte nas sa stalnim pratiteljem kredita putem ovog;

Gonzalez Andres financijska tvrtka;
E-mail: (GONZALEZANDRESLOAN@GMAIL.COM)
G. Gonzalez J. Andres
Trebate hitni zajam !!! - gonzalezandresloan@gmail.com - 07.10.2017 - 14:13:45
Poštovani, ja sam zajmodavac u inozemstvu, odlučio sam odobriti kratkoročne, srednjoročne i dugoročne zajmove za poštene ljude koji, unatoč mjesečnim prihodima, bore se da zadovolje svoje osnovne potrebe. Kamatna stopa na kredite je 2% cjelokupnih zajmova i uvjeta ponude kredita vrlo su jednostavni. Traženi krediti dobiveni su u roku od nekoliko sati nakon podnošenja zahtjeva. ako nas zainteresirani kontaktirajte putem
E-mail: (GONZALEZANDRESLOAN@GMAIL.COM)

MOŽETE FOND Slijediti:

• zajmovi za sve
• Gotovinski zajam za sve vrste nekretnina
• Višeobiteljske / stanarske zgrade
• zajmovi investitora
• Most krediti / mezansko financiranje
• zajmovi za strane kupce
• komercijalni zajmovi
• Zemljište / građevina
• Novi komercijalni / multifamilijski proizvod, uz nisku kamatnu stopu od 2%
• Iznosi zajma: 6.000 eura - Iznad

 Ako ste zainteresirani, kontaktirajte nas sa stalnim pratiteljem kredita putem ovog;

Gonzalez Andres financijska tvrtka;
E-mail: (GONZALEZANDRESLOAN@GMAIL.COM)
G. Gonzalez J. Andres
Johnson Hatton - johnsonhatton@gmail.com - 29.08.2017 - 09:48:55
We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA.

Contact : Mr. Johnson Hatton
Email:johnsonhatton@gmail.com
Skype ID: johnson.hatton007

Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved.

All inquires to Mr. Johnson Hatton should include the following minimum information so I can quickly address your needs:

Complete contact information:
What exactly do you need?
How long do you need it for?
Are you a principal borrower or a broker?

Contact me for more details.

Johnson Hatton
Johnson Hatton - johnsonhatton@gmail.com - 24.08.2017 - 01:58:53
We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA.

Contact : Mr. Johnson Hatton
Email:johnsonhatton@gmail.com
Skype ID: johnson.hatton007

Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved.

All inquires to Mr. Johnson Hatton should include the following minimum information so I can quickly address your needs:

Complete contact information:
What exactly do you need?
How long do you need it for?
Are you a principal borrower or a broker?

Contact me for more details.

Johnson Hatton
matt morrison - stellamorrisloanfirm@gmail.com - 28.03.2017 - 16:18:19
Get a Loan Today At 3% Interest Rate, contact us at:stellamorrisloanfirm@gmail.com

Welcome to STELLA MORRIS LOAN FIRM, This is a legit loan Company, formed to help individuals who are in need of financial crises and help them achieve their goals in life.

Available Loans we offer are,

1. Personal Loans (Secure and Unsecured)
2. Business Loans (Secure and Unsecured)
3. Combination Loan
4. Consolidation Loan And Many More:

Interested clients should please send request to our email for application form and terms. Try and see for your self, our wonderful services that does not exceed working days for loan processing and just only (1)hour 35 minutes of loan Transfer.

EMAIL---[ stellamorrisloanfirm@gmail.com ]

Warm Regards
Mrs Antonio Maribel - sheniquaeatmanloancompany@gmail.com - 16.02.2017 - 10:14:42
Kako sam dobio kredit u 1 sat od ovog zajmodavca ime gospođa Sheniqua Eatman, kad sam vidio ljude s obzirom iskaz o njoj i kontaktirala nju također i obrađujemo dalje sa kredit transakcija može li smatrate da u roku od sat vremena i primati iznos kredita u mom računa, obratite se je na e-mail sheniquaeatmanloancompany@gmail.com

Mrs Antonio Maribel
allan scott - allanfinancialinvestment@yahoo.com - 13.08.2016 - 00:42:44
pozor,

Ponúkame finančnú slobodu vážne klientmi po celom svete a naše služby sa môžu zúčastniť jednotlivci, firmy a spolupracovať subjekty bez ohľadu na ich rodinný stav, pohlavie, náboženstvo, a umiestnenie a musí mať právne prostriedky na navrátenie späť pôžičky na stanovenú dobu.

Allan Finančné investície je odhodlaná pomáhať našim zákazníkom zlepšiť ich dlhodobú finančnú úspech.
Ponúkame úvery na úrovni 2,0% a my pripísané na miestne i medzinárodné zákazníkov. Mali sme tú česť plniť svoje finančné potreby.

PONÚKAME všetky druhy úverov - požiadať o cenovo dostupné úvery.

* Investorov Pôžičky
* Hypotekárne úvery
* Obchodné úvery
* Osobné pôžičky
* Konsolidácia dlhu

Odporúčame vám, aby ste nás kontaktovať a dozvedieť sa viac o službe úverov sme ponúkli. Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete získať viac informácií o našej spoločnosti, neváhajte a e-mailovej adrese: allanfinancialinvestment@yahoo.com
S úctou,
Sir Allan Scott

Tešíme sa na vašu odpoveď.
allan scott - allanfinancialinvestment@yahoo.com - 13.08.2016 - 00:40:52
pozor,

Ponúkame finančnú slobodu vážne klientmi po celom svete a naše služby sa môžu zúčastniť jednotlivci, firmy a spolupracovať subjekty bez ohľadu na ich rodinný stav, pohlavie, náboženstvo, a umiestnenie a musí mať právne prostriedky na navrátenie späť pôžičky na stanovenú dobu.

Allan Finančné investície je odhodlaná pomáhať našim zákazníkom zlepšiť ich dlhodobú finančnú úspech.
Ponúkame úvery na úrovni 2,0% a my pripísané na miestne i medzinárodné zákazníkov. Mali sme tú česť plniť svoje finančné potreby.

PONÚKAME všetky druhy úverov - požiadať o cenovo dostupné úvery.

* Investorov Pôžičky
* Hypotekárne úvery
* Obchodné úvery
* Osobné pôžičky
* Konsolidácia dlhu

Odporúčame vám, aby ste nás kontaktovať a dozvedieť sa viac o službe úverov sme ponúkli. Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete získať viac informácií o našej spoločnosti, neváhajte a e-mailovej adrese: allanfinancialinvestment@yahoo.com
S úctou,
Sir Allan Scott

Tešíme sa na vašu odpoveď.
allan scott - allanfinancialinvestment@yahoo.com - 13.08.2016 - 00:40:21
pozor,

Ponúkame finančnú slobodu vážne klientmi po celom svete a naše služby sa môžu zúčastniť jednotlivci, firmy a spolupracovať subjekty bez ohľadu na ich rodinný stav, pohlavie, náboženstvo, a umiestnenie a musí mať právne prostriedky na navrátenie späť pôžičky na stanovenú dobu.

Allan Finančné investície je odhodlaná pomáhať našim zákazníkom zlepšiť ich dlhodobú finančnú úspech.
Ponúkame úvery na úrovni 2,0% a my pripísané na miestne i medzinárodné zákazníkov. Mali sme tú česť plniť svoje finančné potreby.

PONÚKAME všetky druhy úverov - požiadať o cenovo dostupné úvery.

* Investorov Pôžičky
* Hypotekárne úvery
* Obchodné úvery
* Osobné pôžičky
* Konsolidácia dlhu

Odporúčame vám, aby ste nás kontaktovať a dozvedieť sa viac o službe úverov sme ponúkli. Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete získať viac informácií o našej spoločnosti, neváhajte a e-mailovej adrese: allanfinancialinvestment@yahoo.com
S úctou,
Sir Allan Scott

Tešíme sa na vašu odpoveď.
allan scott - allanfinancialinvestment@yahoo.com - 13.08.2016 - 00:37:22
pozor,

Ponúkame finančnú slobodu vážne klientmi po celom svete a naše služby sa môžu zúčastniť jednotlivci, firmy a spolupracovať subjekty bez ohľadu na ich rodinný stav, pohlavie, náboženstvo, a umiestnenie a musí mať právne prostriedky na navrátenie späť pôžičky na stanovenú dobu.

Allan Finančné investície je odhodlaná pomáhať našim zákazníkom zlepšiť ich dlhodobú finančnú úspech.
Ponúkame úvery na úrovni 2,0% a my pripísané na miestne i medzinárodné zákazníkov. Mali sme tú česť plniť svoje finančné potreby.

PONÚKAME všetky druhy úverov - požiadať o cenovo dostupné úvery.

* Investorov Pôžičky
* Hypotekárne úvery
* Obchodné úvery
* Osobné pôžičky
* Konsolidácia dlhu

Odporúčame vám, aby ste nás kontaktovať a dozvedieť sa viac o službe úverov sme ponúkli. Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete získať viac informácií o našej spoločnosti, neváhajte a e-mailovej adrese: allanfinancialinvestment@yahoo.com
S úctou,
Sir Allan Scott

Tešíme sa na vašu odpoveď.
Aude Finance - audeghesquiere@hotmail.com - 17.06.2016 - 12:07:17
Som súkromný veriteľ a zachytené v tejto oblasti v EÚ. Dal som k dispozícii svojim klientom širokú škálu úverov akéhokoľvek druhu, vrátane: spotrebiteľský úver, obchodník úver, auto úver, úver na bývanie, pôžičky, preskúmanie dlhu vykúpenie, projektového kreditu, úver, refinancovať, osobné pôžičky, atď ..
Výška úveru môže byť až 1000000 eur na projekty s ohľadom na splácanie podľa požiadaviek zákazníka. Lehota splatnosti 1 až 30 rokov s veľmi priaznivou úrokovou sadzbou.
Vaša spokojnosť je naše motto.
Pre viac informácií kontaktujte ma na e-mailu: audeghesquiere@hotmail.com
Aude Finance - audeghesquiere@hotmail.com - 17.06.2016 - 12:07:00
Som súkromný veriteľ a zachytené v tejto oblasti v EÚ. Dal som k dispozícii svojim klientom širokú škálu úverov akéhokoľvek druhu, vrátane: spotrebiteľský úver, obchodník úver, auto úver, úver na bývanie, pôžičky, preskúmanie dlhu vykúpenie, projektového kreditu, úver, refinancovať, osobné pôžičky, atď ..
Výška úveru môže byť až 1000000 eur na projekty s ohľadom na splácanie podľa požiadaviek zákazníka. Lehota splatnosti 1 až 30 rokov s veľmi priaznivou úrokovou sadzbou.
Vaša spokojnosť je naše motto.
Pre viac informácií kontaktujte ma na e-mailu: audeghesquiere@hotmail.com
narezu - narezu100@outlook.com - 09.08.2015 - 13:28:47
Dobrý deň, ja som pani narezať, certifikovaný súkromný úver veriteľ, ktorý dáva život časovú možnosť sa úverových uchádzačov. Potrebujete pôžičku rýchlo platiť svoje dlhy, alebo ak potrebujete úver zlepšiť svoje podnikanie? Boli odmietnuté bankami a ďalšími finančnými inštitúciami? Potrebujete konsolidačný úver alebo hypotéku? pretože sme tu preto, aby všetky svoje finančné problémy z minulosti. Požičiavame peniaze ľuďom, ktorí potrebujú finančnú pomoc, peniaze na zaplatenie zmenky, pohľadávky alebo investovať do spoločnosti vo výške 2%. Chcem toto médium Vám oznámiť, že sme poskytujú spoľahlivú podporu podnikania a byť ochotný ponúknuť úver pre vás v akejkoľvek časti sveta, a v akejkoľvek mene, a to aj 7000000 dolár USD ..
Kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu na adresu: narezu100@outlook.com
nareu - narezu100@outlook.com - 09.08.2015 - 13:24:24
Dobrý deň, ja som pani narezu, certifikovaný súkromný úver veriteľ, ktorý dáva život časovú možnosť sa úverových uchádzačov. Potrebujete pôžičku rýchlo platiť svoje dlhy, alebo ak potrebujete úver zlepšiť svoje podnikanie? Boli odmietnuté bankami a ďalšími finančnými inštitúciami? Potrebujete konsolidačný úver alebo hypotéku? pretože sme tu preto, aby všetky svoje finančné problémy z minulosti. Požičiavame peniaze ľuďom, ktorí potrebujú finančnú pomoc, peniaze na zaplatenie zmenky, pohľadávky alebo investovať do spoločnosti vo výške 2%. Chcem toto médium Vám oznámiť, že sme poskytujú spoľahlivú podporu podnikania a byť ochotný ponúknuť úver pre vás v akejkoľvek časti sveta, a v akejkoľvek mene, a to aj 7000000 dolár USD ..
Kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu na adresu: narezu100@outlook.com
darina49 - @seznam.cz - 01.08.2011 - 15:26:52
ziju ve welsu 7 let narodila se mi tu dcera jsem tu od 15 let ale nem resident .Pred rokem a pul mi zastavily vsechny davky na mou dceru . Zazadala jsem si je zpatky ale oni mi napsali ze nemam resident za nemam narok. Prosim o radu jestli je to pravda nebo me diskriminuji protoze si myslim ze bych mela mit po tolika letech automaticky dekuji
Jan - jackyy@azet.sk - 26.12.2008 - 13:12:53
Ústavu prečo nie, nebránme sa tomu co príde skor ci neskor. Jednotna Europa jednotna ustava,jednotne pravidla nech vieme ze spolu ideme vpred a vytorime tak silnu a stabilnu Europu plnu roznorodych kultur, ktore kazda svojim prinosom prilozi ruku k dielu. Aby sme boli konkurencieschopny a vyrovnany partneri v globalnom meritku...
Ivica - zivica_one@azet.sk - 16.04.2007 - 23:55:08
Myslím, že keď sa bez nej zaobišla doteraz, vydrží to aj naďalej. Určite si neprajem, aby z EÚ vzniklo niečo ako štát, kde úplne zaniknú pôvodné hodnoty jednotlivých národov.
drozd - drozd@zoznam.sk - 08.03.2007 - 01:21:35
Akí samozvanci tu chcú zase vládnuť?
Tvorba moci zhora a jej uplatňovanie nevolenými politickými a finančnými skupinami je cestou do krvavých pekiel. Európa, hlavne stredná, s tým má tie najbolestivejšie skúsenosti. Mali by sme ich triezvo analyzovať a ponúknuť návrhy na riešenie členom únie a pertnerským krajinám do diskusie. Vzájomná konkurencia členských štátov EÚ, rôznorodosť kultúr, životných štýlov a schopnosť tvorčieho dialógu sú hybnou silou únie. Ich spomaľujúce účinky na operatívne rozhodovanie nemusia mať vždy len negatívne účinky.
Spoločná bezpečnostná a zahraničná politika sú možné aj bez násilného zjednocovania pod politickým a ekonomickým tlakom. Harmonizácia pravidiel v EÚ na základe vzájomnej výhodnosti a po dohode je samozrejme žiadúca a možná.
Orgány EÚ a "demokratické" mocenské skupiny v štátoch EÚ by si mali najprv vyjasniť obsah pojmov ako sú "sloboda", "demokracia", "ekonomičnosť", "rovnosť", "moc", "spravodlivosť", "lobing" a veľké množstvo ďalších....
Je čas sa zamyslieť aj nad oprávnenosťou existencie "sprostredkovanej demokracie" v dobe rozvinutých informačných technológií a uvažovať o naplnení práv jednotlivcov na správu a kontrolu vecí verejných. Prehnaného štátneho dirigizmu a socialistického prerozdeľovania už máme hádam dosť. Nevracajme sa späť. EÚ musí pokročiť vpred.
Chce to trošku zdravého sedliackeho rozumu a priznať si, že 1+1=2 a 2-2=0.
Dohodnime sa len na strategických cieľoch a postupoch, ktoré budeme potom dôsledne dodržiavať. Nemusíme ich nazývať ÚSTAVA. Takýchto zavádzajúcich pojmov je v našom slovníku už aj tak dosť. Neklamme sa toľko...
huncut - huncut@tlis.sk - 11.12.2006 - 10:00:30
Mat jasne stanovene pravidla nikdy nie je na skodu - pravda. EU potrebuje institucionalnu reformu i reformu politik - pravda. Timovy duch - vynikajuce. Ale vysvetlite mi niekto, preco k tomuto vsetkemu je potrebna Ustava / Ustavna zmluva? Timovy duch sa nedosahuje pravidlami formalnymi, ovela viac su potrebne tie neformalne. Navyse ten timovy duch moze existovat, iba ak ma tim nejaky ciel, jednotny zaujem. Maloktory narodny stat vie, aky je jeho zaujem a ci sa po najblizsich volbach nezmeni. A takych statov bude coskoro 27. Navyse, zaujmy jednotlivych statov su a budu casto protichodne. Porovnavat to s futbalom, kde ide o jednoduchu vyhru - dat viac golov ako dostat...NC. Takisto sa neda EU porovnavat s USA. Obyvatelia USA su ludia, ktori boli zo stareho kontinentu vyhnani. O dovodoch sa mozme bavit inde. Tito ludia sa zhodli, ze dobrovolne budu pouzivat jednotny jazyk - toto v europe nie je a osobne dufam, ze nikdy nebude. Preto nefunguje celoeuropska tlac, media, celoeuropske volby povedzme europskeho prezidenta ci ministra ZV. A uz ked porovnavame, tak je rozdiel medzi makroekonomickymi ukazovatelmi a realnym zivotom v uliciach. A v USA ovela vacsi ako v EU.
Brano - ondrus@euractiv.sk - 06.12.2006 - 00:44:35
Samozrejme, ze potrebuje. Ak stale hovorime o posilnovani EU v globalnej sutazi - a je jedno ci ide o ekonomicku sutaz, oblast vzdelavania, kultury, demokratizaciu verejneho zivota a politiky - musi unia fungovat posilnena aj dovnutra. Spomente si na posledne majstrovstva sveta vo futbale. Brazilia ma take individuality, ake nema ziadny iny tim a predsa vypadla uz vo stvrtfinale. Co nemala Brazilia a malo Francuzsko (pre nefanusikov Fr. ju vyradilo 1:0)? Timovy duch. Lenze ten sa neda dosiahnut len na zaklade neformalnych vztahov, hoci aj tie su dolezite. Musia byt aj jasne pravidla, kompetencie, zodpovednosti. Ak EU bude fungovat tak, ze na vsetko, na kazdy krok bude treba dohodu narodnych vlad, vzdy budeme na nieco cakat a zaostavat za vyspelejsim svetom. EU potrebuje silnejsiu federalizaciu a viete si predstavit, ako by fungovali USA, keby nemali spolocnu ustavu?
Peter - karpi78@gmx.at - 05.12.2006 - 16:06:30
A nevznika ustavnou zmluvou, i ked stale zmluvou takto urcita federacia? Je urcite EU pripravena na takyto krok. Ved niektore mozno lahsie eurolegislativne zmeny sa riesili aj 15 rokov. Od prijatia poslednej zmluvy o EU uplynul podla mna este kratky cas, aby EU si bola vedoma, ze sa musi reformovat. Kym bude prevladat narodny zaujem aj v tom, co primarne riesia uz EU politiky, bude aj prijatie ustavnej zmluvy tazke. Ano, potrebuje... Ale najmae potrebuje ju v normalnej a jednoduchej podobe. Nie v niekolko stranovom dokumente. Nieco ako Ustava USA.
Rado - geist@euractiv.sk - 05.12.2006 - 15:38:08
EÚ potrebuje inštitucionálnu reformu i reformu politík. Ústavná zmluva bola pokusom urobiť ich - nutne nedokonalým, ako každý politický kompromis, ale jediný ktorý je zatiaľ reálne "na stole". Prijatie Ústavnej zmluvy by určite nechalo mnohé otázky nedoriešené, krach projektu však nerieši vôbec žiadnu otázku.
Evka - evka@evka.sk - 05.12.2006 - 15:22:35
Mat jasne stanovene pravidla, nikdy nie je na skodu.
Vlož príspevok
Meno
E-mail
KódSem vpíšte 4-miestny kód:
Príspevok

(c)2006-2017 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies