Abecedný filter

Bezpečný prístav (Safe Harbour Agreement)

Dohoda o zdieľaní osobných údajov medzi USA a EÚ. Umožňuje americkým spoločnostiam prístup k údajom občanov EÚ, napriek tomu, že americká legislatíva o zbieraní a uchovávaní dát je laxnejšia ako tá v EÚ. Americké firmy majú možnosť sa na dobrovoľnej báze pridať k schéme „bezpečný prístav“ ktorá od nich žiada isté dodatočné záruky pre prechovávanie dát podľa európskeho štandardu. Touto dohodou sa riadia najväčšie spoločnosti z oblasti IKT (napr. Google, Amazon, Facebook, Microsoft).

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies