Abecedný filter

FEFIT

REFIT je program Európskej komisie zameraný na kvalitu a efektivitu už prijatej európskej regulácie (Regulatory Fitness and Performance Programme). Cieľom je prispieť k znižovaniu regulačného bremena, a prispieť k jednoduchšiemu a predvídateľnejšiemu regulačnému rámcu, ktorý nie je brzdou pre rast a zamestnanosť.

Program vyžaduje súčinnosť s členskými štátmi a Európskym parlamentom. V júni 2014 Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. vydala správu o pokroku REFIT a navrhla niekoľko ďalších iniciatív ako zjednodušiť alebo zrušiť nadbytočnú reguláciu. REFIT sa postupne aplikuje na konkrétne oblasti politík, týkal sa už elektronickej fakturácia HDP, účtovníctva a finančného výkazníctva, chemickej legislatívy, patentov, vereného obstarávania, cestnej dopravy.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies