Abecedný filter
Príbuzné heslá

Schengenská dohoda

Obsah a dejiny

Schengenská dohoda má svoje meno po luxemburgskom meste Schengen, kde 14. júna 1985 Francúzko, Nemecko a štáty Beneluxu podpisali dohodu, v ktorej sa dohodli postupne zrušiť kontroly osôb na ich spoločných hraniciach (Schengen I) a zároveň posilniť vonkajšiu hranicu. Dopĺňajúca dohoda, podrobný postup a pravidlá krokov boli prijaté ako Vykonávací dohovor Schengenskej dohode (Schengen II, známe ako Schengenská dohoda) 19.júna 1990.

Najdôležitejšími bodmi sú:

 • zrušenie spoločných hraníc pri súčasnom posilnení vonkajších hraníc,
 • zjednotenie nariadení pre vstup a krátkodobý pobyt cudzincov v Schengenskom priestore (Schengenské vízum)
 • oddelené vybavovanie ľudí, ktorí sú a ktorí nie sú zo schengenských štátov na letiskách a v prístavoch,
 • zjednotenie podmienok pri žiadosti o azyl,
 • opatrenie proti cezhraničnému obchodovaniu s drogami
 • policajná spolupráca (prenasledovanie zločincov na úteku cez hranice, pokiaľ ide o krátku dobu),
 • spolupráca schengenských štátov v oblasti spravodlovosti,
 • zriadenie informačného systému SIS, ktorý by spájal databázy členských krajín.

Dohoda vstúpila do platnosti už v septembri 1993. Francúzsko a Nemecko však nestihili splniť predpoklady pre zrušenie vnútornej hranice, ktoré boli obsiahnuté v spoločnom vyhlasení pripojenom k zaverečnému aktu. Schengenská dohoda preto bola zrealizovaná až v 26. marca 1995. Hraničné kontroly medzi členskými štátmi Schengenského priestoru teda naozaj zmizli až v roku 1995.

V Amsterdamskej zmluve (Protokol B) sa v roku 1997 signatárske štáty dohodli na integrovaní Schengenskej dohody do práva Európskej únie. Dohoda sa tým stala súčasťou Amsterdamskej zmluvy, zrealizovalo sa to prvého mája 1999. Budúce nové členské krajiny Európskej únie sa tak mali zároveň stať súčasťou Schengenského priestoru. Nedeje sa to však automaticky - pristúpenie k schengenskej dohode sa deje až vtedy, keď krajiny splnia podmienky dohody.

Členské krajiny

Do roku 1996 postupne vstúpili do Schengenského priestoru ďalšie členské krajiny EÚ, ale vždy trvalo niekoľko rokov, pokiaľ splnili predpoklady na zrušenie hraničných kontrol:

 • Taliansko: 1990/1997,
 • Portugalsko a Španielsko: 1991/1995,
 • Grécko: 1992/2000,
 • Rakúsko: 1995/1997,
 • Dánsko, Fínsko a Švédsko : 1996/2001.

Do Schengenu však vstúpili aj nečlenské krajiny Európskej únie: Nórsko  v rokoch 1996/2001 a Island (v 1996/2001). Obe krajiny tvoria spolu so Švédskom, Dánskom a Fínskom od roku 1954 Severskú pasovú úniu, preto bol vich vstup do Schengenu pomerne samozrejmý. Podobne to platí pre Grónsko a Faerské ostrovy, ktoré sú autonómnymi časťami Dánska.

Veľká Britania a Írsko nie sú členovia Schengenu. Umožnila im to trvalá výnimka, ktorú si tieto dva štáty vyjednali pri podpise Amsterdamskej zmluvy. Hlavnou prinčinou neochoty Veľkej Británie pristupiť je, že britskí občania nie sú povinní vlastniť nejaký osobný doklad, ak nechcú napríklad vycestovať alebo vlastniť auto. Pristupením k Schengenu by sa vlastníctvo dokladu stalo povinnosťou. Írsko má s Veľkou Britániou obdobný hraničný systém ako štáty Schengenu medzi sebou, preto sa rozhodlo tiež nepričleniť.

Nové členské krajiny so vstupom do EÚ automaticky pristúpili k Schengenu, fakticky sa to zrealizuje (vrátane zrušenia kontrol na vnútorných hraniciach) pravdepodobne až v roku 2009 (pôvodný termín jeseň 2007 bol odložený kvôli technickej nepripravenosti SIS II). V roku 2009 sa tiež zrealizuje aj pristúpenie Švajčiarska (ktoré vstúpilo v roku 2004), to sa tak stane ďalším členom Schengenu, ktorý nie je členom Európskej únie.

Schengenský informačný systém - SIS

Schengenský informačný systém (SIS I) bol vytvorený s cieľom posilnenia vonkajších hraníc Schengenského priestoru, a tým zabezpečenia vnútornej  bezpečnosti. Je databázou prepájajúcou domáce informačné databázy o niektorých skupinách osôb alebo vecí (hľadané osoby a pod.). Informácie v SIS I umožňujú rovnako účinné hraničné kontroly v celom schengenskom priestore, uľahčujú medzinárodnú policajnú spoluprácu, a sú dostupné na každej hraničnej kontrole.

Technickým vylepšením je pripravovaná druhá generácia SIS (SIS II). Rozširuje množstvo prepojených databáz, čím umožňuje efektívnejšie zadržanie hľadaných osôb a vecí na hraniciach, a vytvára technickú možnosť pripojenia nových členských krajín k systému.

Prechod z SIS I na SIS II sa mal odohrať v roku 2007, technické komplikácie ho však odsúvajú o približne dva roky.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Schengensk%C3%BD_prostor

http://www.vasaeuropa.sk/index.php?z=185&pismeno=Spoj219

Diskusia
Rozšírenie Schengenu - definitívny rozpad zvyškov "železnej opony" alebo jej presun ďalej na východ?

V decembri tohto roku sa otvoria európske hranice a Schengenský priestor sa rozšíri o 9 krajín vrátane Slovenska. Kým vnútorné hranice priestoru definitívne zmiznú, kontrola vonkajších hraníc sa posilní. Charakter slovensko - ukrajinskej hranice nadobudne nový rozmer. Stavia sa nová "opona" deliaca "klub vyvolených" od "tých ostatných"? Aké prínosy a riziká nesie vstup do Schengenu pre Slovensko?

Josef wilmer - europafunding@gmail.com - 29.05.2018 - 05:56:35
Garantované rýchle a jednoduché riešenie úverov pre každého, kontaktujte EUROPAFUNDING@GMAIL.COM a získajte finančné prostriedky vo výške 2%.

Potrebujete pôžičku na vyriešenie vašich finančných problémov?
Potrebujete obchodný kapitál?
Potrebujete si požičať z akéhokoľvek dôvodu?
Ace Cash Express - expressacecash83@gmail.com - 12.04.2018 - 11:37:57
Vitajte v spoločnosti Ace Cash Express, získate úver vo výške 50.000 eur v našej spoločnosti so zľavou vo výške 2% a plaťte svoje účty ľahko, sme pripravení poskytnúť ľubovoľné množstvo úverov, ktoré požadujete od ...... prosím kontaktujte nás na -------

EMAIL ::::: expressacecash83@gmail.com

Ak máte záujem, vyplňte nasledujúce úverové aplikácie.

Názov:

Krajina:

štát:

Telefónne číslo:

Vek:

Profesia:

Suma potrebná ako pôžička:

doba trvania:

Ace Cash Express!
Konačna ponuda!!! - josefinavaleraloanfirm@gmail.com - 30.10.2017 - 23:34:28
Ahoj, ja som pani Josefina Valera, súkromná pôžička veriteľ, ktorá poskytuje pôžičky životnú príležitosť. Potrebujete urgentnú pôžičku na vymazanie dlhov alebo potrebujete úver na bývanie s cieľom zlepšiť svoje podnikanie? Boli ste odmietnuté bankami a inými finančnými inštitúciami? Potrebujete konsolidačný úver alebo hypotéku? Nehľadajte ďalej, pretože sme tu v minulosti za všetky vaše finančné problémy. Poskytujeme finančné prostriedky ľuďom, ktorí potrebujú finančnú pomoc, ktorí majú zlý úver alebo potrebujú peniaze na zaplatenie účtov, investovať do podnikania vo výške 5%. Chcem použiť toto médium na to, aby sme informovali, že poskytujeme spoľahlivú a prijímateľskú pomoc a budeme ochotní ponúknuť pôžičku. Takže nás kontaktujte denne e-mailom na adresu: (josefinavaleraloanfirm@gmail.com)

Aplikovať teraz na všetky druhy úverov a získať peniaze urgentne!

* Menovanie vo výške od 1 000 EUR do 50 000, 000 EUR
* Úroková sadzba je 5%
* Vyberte si od 1 do 30 rokov splácania.
* Vyberte si medzi mesačným a ročným splátkovým plánom.
* Podmienky flexibility pôžičiek.

Všetky tieto plány a ďalšie, kontaktujte nás.
1. Úplné názvy: ............................
2. Kontaktná adresa: ..................... ..
3. Požadované množstvo úveru: .................. ..
4. Trvanie úveru ...................
5. Priame telefónne číslo: ...............
6. Dĺžka trvania: ........................ ..

Takže nás kontaktujte denne e-mailom na adresu: (josefinavaleraloanfirm@gmail.com)
Ahoj, ja som pani Josefina Valera, súkromná pôžička veriteľ, ktorá poskytuje pôžičky životnú príležitosť. Potrebujete urgentnú pôžičku na vymazanie dlhov alebo potrebujete úver na bývanie s cieľom zlepšiť svoje podnikanie? Boli ste odmietnuté bankami a inými finančnými inštitúciami? Potrebujete konsolidačný úver alebo hypotéku? Nehľadajte ďalej, pretože sme tu v minulosti za všetky vaše finančné problémy. Poskytujeme finančné prostriedky ľuďom, ktorí potrebujú finančnú pomoc, ktorí majú zlý úver alebo potrebujú peniaze na zaplatenie účtov, investovať do podnikania vo výške 5%. Chcem použiť toto médium na to, aby sme informovali, že poskytujeme spoľahlivú a prijímateľskú pomoc a budeme ochotní ponúknuť pôžičku. Takže nás kontaktujte denne e-mailom na adresu: (josefinavaleraloanfirm@gmail.com)

Aplikovať teraz na všetky druhy úverov a získať peniaze urgentne!

* Menovanie vo výške od 1 000 EUR do 50 000, 000 EUR
* Úroková sadzba je 5%
* Vyberte si od 1 do 30 rokov splácania.
* Vyberte si medzi mesačným a ročným splátkovým plánom.
* Podmienky flexibility pôžičiek.

Všetky tieto plány a ďalšie, kontaktujte nás.
1. Úplné názvy: ............................
2. Kontaktná adresa: ..................... ..
3. Požadované množstvo úveru: .................. ..
4. Trvanie úveru ...................
5. Priame telefónne číslo: ...............
6. Dĺžka trvania: ........................ ..

Takže nás kontaktujte denne e-mailom na adresu: (josefinavaleraloanfirm@gmail.com)
Ahoj, ja som pani Josefina Valera, súkromná pôžička veriteľ, ktorá poskytuje pôžičky životnú príležitosť. Potrebujete urgentnú pôžičku na vymazanie dlhov alebo potrebujete úver na bývanie s cieľom zlepšiť svoje podnikanie? Boli ste odmietnuté bankami a inými finančnými inštitúciami? Potrebujete konsolidačný úver alebo hypotéku? Nehľadajte ďalej, pretože sme tu v minulosti za všetky vaše finančné problémy. Poskytujeme finančné prostriedky ľuďom, ktorí potrebujú finančnú pomoc, ktorí majú zlý úver alebo potrebujú peniaze na zaplatenie účtov, investovať do podnikania vo výške 5%. Chcem použiť toto médium na to, aby sme informovali, že poskytujeme spoľahlivú a prijímateľskú pomoc a budeme ochotní ponúknuť pôžičku. Takže nás kontaktujte denne e-mailom na adresu: (josefinavaleraloanfirm@gmail.com)

Aplikovať teraz na všetky druhy úverov a získať peniaze urgentne!

* Menovanie vo výške od 1 000 EUR do 50 000, 000 EUR
* Úroková sadzba je 5%
* Vyberte si od 1 do 30 rokov splácania.
* Vyberte si medzi mesačným a ročným splátkovým plánom.
* Podmienky flexibility pôžičiek.

Všetky tieto plány a ďalšie, kontaktujte nás.
1. Úplné názvy: ............................
2. Kontaktná adresa: ..................... ..
3. Požadované množstvo úveru: .................. ..
4. Trvanie úveru ...................
5. Priame telefónne číslo: ...............
6. Dĺžka trvania: ........................ ..

Takže nás kontaktujte denne e-mailom na adresu: (josefinavaleraloanfirm@gmail.com)
Ahoj, ja som pani Josefina Valera, súkromná pôžička veriteľ, ktorá poskytuje pôžičky životnú príležitosť. Potrebujete urgentnú pôžičku na vymazanie dlhov alebo potrebujete úver na bývanie s cieľom zlepšiť svoje podnikanie? Boli ste odmietnuté bankami a inými finančnými inštitúciami? Potrebujete konsolidačný úver alebo hypotéku? Nehľadajte ďalej, pretože sme tu v minulosti za všetky vaše finančné problémy. Poskytujeme finančné prostriedky ľuďom, ktorí potrebujú finančnú pomoc, ktorí majú zlý úver alebo potrebujú peniaze na zaplatenie účtov, investovať do podnikania vo výške 5%. Chcem použiť toto médium na to, aby sme informovali, že poskytujeme spoľahlivú a prijímateľskú pomoc a budeme ochotní ponúknuť pôžičku. Takže nás kontaktujte denne e-mailom na adresu: (josefinavaleraloanfirm@gmail.com)

Aplikovať teraz na všetky druhy úverov a získať peniaze urgentne!

* Menovanie vo výške od 1 000 EUR do 50 000, 000 EUR
* Úroková sadzba je 5%
* Vyberte si od 1 do 30 rokov splácania.
* Vyberte si medzi mesačným a ročným splátkovým plánom.
* Podmienky flexibility pôžičiek.

Všetky tieto plány a ďalšie, kontaktujte nás.
1. Úplné názvy: ............................
2. Kontaktná adresa: ..................... ..
3. Požadované množstvo úveru: .................. ..
4. Trvanie úveru ...................
5. Priame telefónne číslo: ...............
6. Dĺžka trvania: ........................ ..

Takže nás kontaktujte denne e-mailom na adresu: (josefinavaleraloanfirm@gmail.com)
lacné pôžičky ponuka. - jaafarlending44@gmail.com - 30.10.2016 - 12:39:14
Ja som pán Mahmoud Jaafar, súkromné ​​peniaze veriteľa . Aj rozdávať pôžičky s úrokovou sadzbou 3% na ročnej a vo výške 5,000.00 na 20,000,000.00 ako ponuku úveru . 100 % Financovanie projektu sa zabezpečené a nezabezpečené úvery sú k dispozícii . Sme zaručená v rozdávanie finančných služieb pre našich početné zákazníkov po celom svete . S našou flexibilné úverové balíky , úvery môžu byť spracované a finančné prostriedky prevedené na dlžníkovi v najkratšom možnom čase . Pôsobíme v jasné a pochopiteľné forme a ponúkame pôžičky všetkých druhov majú záujem klientov , firiem , firmy , a všetky druhy obchodných organizácií , súkromných osôb a realitných investorov . Stačí vyplniť nižšie uvedený formulár a dostať späť k nám , ako očakávame vaše rýchla a okamžitú reakciu . EMAIL : Jaafarlending44@gmail.com
Aude Finance - audeghesquiere@hotmail.com - 17.06.2016 - 12:17:54
Som súkromný veriteľ a zachytené v tejto oblasti v EÚ. Dal som k dispozícii svojim klientom širokú škálu úverov akéhokoľvek druhu, vrátane: spotrebiteľský úver, obchodník úver, auto úver, úver na bývanie, pôžičky, preskúmanie dlhu vykúpenie, projektového kreditu, úver, refinancovať, osobné pôžičky, atď ..
Výška úveru môže byť až 1000000 eur na projekty s ohľadom na splácanie podľa požiadaviek zákazníka. Lehota splatnosti 1 až 30 rokov s veľmi priaznivou úrokovou sadzbou.
Vaša spokojnosť je naše motto.
Pre viac informácií kontaktujte ma na e-mailu: audeghesquiere@hotmail.com
Aude Finance - audeghesquiere@hotmail.com - 17.06.2016 - 12:17:38
Som súkromný veriteľ a zachytené v tejto oblasti v EÚ. Dal som k dispozícii svojim klientom širokú škálu úverov akéhokoľvek druhu, vrátane: spotrebiteľský úver, obchodník úver, auto úver, úver na bývanie, pôžičky, preskúmanie dlhu vykúpenie, projektového kreditu, úver, refinancovať, osobné pôžičky, atď ..
Výška úveru môže byť až 1000000 eur na projekty s ohľadom na splácanie podľa požiadaviek zákazníka. Lehota splatnosti 1 až 30 rokov s veľmi priaznivou úrokovou sadzbou.
Vaša spokojnosť je naše motto.
Pre viac informácií kontaktujte ma na e-mailu: audeghesquiere@hotmail.com
ondrej - ondrej@stary.sk - 01.02.2010 - 08:38:48
schengen europu opat iba rozdelil na \"lepsiu\" a \"horsiu\"
Vlož príspevok
Meno
E-mail
KódSem vpíšte 4-miestny kód:
Príspevok

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies