Abecedný filter
Štruktúra hesiel
Príbuzné heslá

Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva

Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva AKHR, ktorá sídli v Španielskom meste Vigo, je novým orgánom Európskej únie. Vznikla v apríli 2005 po chválení Radou ministrov. Hlavným poslaním agentúry je organizovať koordináciu a spoluprácu kontrolných aktivít členských krajín v oblasti plnenia Spoločnej politiky rybného hospodárstva, ktorá bola prijatá v roku 2002 a v roku 2005 doplnená nevyhnutnou legislatívou. AKHR je nezávislý orgán, ktorý úzko spolupracuje s Európskou komisiou, členskými krajinami, regionálnymi poradnými orgánmi a s regionálnymi rybárskymi organizáciami.

Ciele AKHR:

  • koordinácia inšpekčných aktivít členských krajín v oblasti Spoločnej politiky rybného hospodárstva
  • organizácia rozmiestnenia inšpekčných prostriedkov na kontrolu rybníkov
  • pomoc členským krajinám pri výmene informácií a komunikácii s orgánmi EÚ
  • pomoc členským krajinám pri implementácii Spoločnej politiky rybného hospodárstva
  • podpora všeobecného výskumu v oblasti nových inšpekčných technológií
  • podpora pri inšpekčnom vzdelávaní
  • koordinácia operácií v boji proti ilegálnemu rybárstvu

Štruktúra

  • Správna rada – tvorí ju 28 zástupcov členských krajín a 6 zástupcov Európskej komisie. Jej úlohou je zaistiť správne a efektívne fungovanie Agentúry. Zasadá najmenej raz do roka a jej členovia sú volení na 4 roky s možnosťou opätovného zvolenia.
  • Výkonný riaditeľ – je zodpovedný za realizáciu pracovných aktivít Agentúry. Navrhuje ročný rozpočet a pracovný program po konzultácii s Komisiou a národnými predstaviteľmi. Je menovaný na 5 rokov a zodpovedá sa iba Správnej rade.
  • Poradný výbor – predsedá mu Výkonný riaditeľ, jeho členovia sú menovaný zo siedmych národných poradných výborov. Má právomoc menovať jedného člena Správnej rady.

 

 

Oficiálna stránka Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies