Abecedný filter
Štruktúra hesiel

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie CdT, ktoré sídli v Luxemburgu, bolo založené v roku 1994 Smernicou Rady (EC) č. 2965/94 za účelom poskytovania prekladateľských služieb decentralizovaným agentúram Európskej únie, buď úplných alebo výpomocných.

Štruktúra

  • Správna rada – je hlavným rozhodovacím orgánom CdT, prijíma ročný pracovný program a ročný rozpočet. Tvoria ju zástupcovia všetkých partnerov, a síce agentúr, úradov, inštitúcií a rôznych orgánov, ďalej zástupcovia všetkých členských štátov a dvaja zástupcovia Európskej komisie. Zasadá minimálne 2-krát do roka a zasadnutiam predsedá jeden zo zástupcov Komisie.
  • Riaditeľ – je zákonným zástupcom CdT. Je zodpovedný za príprava a realizáciu pracovného programu podľa rozhodnutia správnej rady, realizáciu rozpočtu, každodenné fungovanie strediska a personálne otázky.

Oficiálna stránka Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies