Abecedný filter
Štruktúra hesiel

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania Cedefop, ktoré sídli v Solúne v Grécku, bolo založené v roku 1975 ako jedna z prvých decentralizovaných agentúr Spoločenstva. Pôvodné sídlo, ktoré bolo v Berlíne, sa zmenilo od roku 1995. Jeho hlavným poslaním je podpora rozvoja vzdelávania a odbornej príprave v celej Európskej únii.

Cedefop je odborné centrum, ktoré poskytuje poradenstvo, výskum, analýzy, informácie a skrze to podporuje európsku spoluprácu. Úzko spolupracuje s Európskou komisiou, vládami členských štátov, zástupcami z radov zamestnávateľov a obchodných federácií, ako aj s výskumníkmi a odborníkmi.

Pracovná náplň strediska sa dá zhrnúť do nasledovných bodov:

  • podpora výskumu, jeho rozvoj a riadenie
  • zber relevantných informácií, zhromažďovanie dokumentácie, tvorba analýz a a poskytovanie poradenstva a informácií
  • podpora spolupráce a spoločného prístupu v oblasti rozvoja vzdelávania a odbornej prípravy
  • vytváranie fóra k diskusii

Štruktúra

  • Správna rada – skladá sa zo zástupcov členských štátov, zástupcov zamestnávateľských a zamestnaneckých organizácií, 4 zástupcov Európskej komisie, koordinátorov a pozorovateľov.
  • Riaditeľ

Oficiálna stránka Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies