Abecedný filter
Štruktúra hesiel
Príbuzné heslá

Európska agentúra pre obnovu

Európska agentúra pre obnovu EAR má hlavné sídlo v Solúne v Grécku a svoje vysunuté operačné centrá v Belehrade, Podgorici, Skopje a Prištine. Bola založená v roku 2000 za účelom spravovania programov fyzickej obnovy vojnou zničených balkánskych štátov: vtedajšieho Srbska a Čiernej hory a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko. V súčasnosti zodpovedá už aj za reformné aktivity v oblasti vlády a verejnej správy, ekonomiky a sociálneho rozvoja po tom, čo sa jej mandát predĺžil do roku 2008 (pôvodne bol na 5 rokov, 2000-2004).

Hlavné aktivity EAR

  • Srbsko – z fondov Európskej únie sa financovali projekty vo výške cca 1,3 miliárd eur. V roku 2007 sa investovalo najmä do hospodárskeho rozvoja, poľnohospodárstva a obchodu, energetiky, zdravotníctva, cestnej infraštruktúry a miestnej administratívy.
  • Čierna hora – z fondov EÚ sa financovali projekty vo výške cca 130,8 miliónov eur. V roku 2007 sa investovalo najmä do reformy verejnej správy, domácich záležitostí, hospodárskeho rozvoja, energetiky, životného prostredia a občianskych organizácií.
  • Kosovo – z fondov EÚ sa financovali projekty vo výške cca 1,11 miliárd eur. V roku 2007 sa investovalo najmä do domácich záležitostí, komunálnej infraštruktúry, hospodárskeho rozvoja, vzdelávania, reformy verejnej správy a vidieckeho hospodárstva.
  • Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko – z fondov EÚ sa financovali projekty vo výške cca 327 miliónov eur. V roku 2007 sa investovalo najmä do občianskych organizácií, decentralizácie, súdnictva, cezhraničnej spolupráce, reformy polície, vzdelávania a reformy hospodárstva.

Štruktúra

EAR Európska agentúra pre obnovu spravuje hlavné programy rozvojovej spolupráce Spoločenstva v Srbsku, Čiernej hore, Kosove a Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko.je decentralizovanou agentúrou EÚ, ktorá sa zodpovedá Parlamentu a Rade ministrov. Dozorným orgánom je Správna rada.

  • Správna rada – tvoria ju predstavitelia všetkých 27 členských štátov, ďalej 2 predstavitelia Komisie, z ktorých jeden je predseda bez hlasovacieho práva. K odhlasovaniu nejakého nariadenia je potrebná dvojtretinová väčšina. Má na starosti schvaľovanie opatrní pre hodnotenie a inšpekciu projektov, schvaľovanie návrhov možnej realizácie programov iných sponzorov, určovanie viacročného zmluvného rámca s UNMIK (United Nations Mission In Kosovo) pre zavádzanie asistencie Spoločenstva v Kosove, zakladanie nových operačných centier Agentúry a schvaľovanie ročného rozpočtu.

Oficiálna stránka Európskej agentúry pre obnovu [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies