Abecedný filter
Štruktúra hesiel
Príbuzné heslá

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva EASA, ktorá sídli v nemeckom meste Kolín, vznikla v roku 2002 nariadením Rady a Parlamentu a začala vykonávať svoju činnosť v roku 2003. Od roku 2008 sa jej kompetencie rozšírili prijatím nového nariadenia. Jej hlavným poslaní je presadzovanie spoločných bezpečnostných a environmentálnych noriem v civilnom letectve v rámci stratégie Európskej únie pre bezpečnosť letectva. Toto napĺňa skrze nasledovné aktivity:

  • expertné poradenstvo pri vytváraní legislatívy
  • zavádzanie a kontrola bezpečnostných pravidiel a vykonávanie inšpekcií
  • typové osvedčovanie lietadiel a iných komponentov z oblasti letectva
  • autorizácia a kontrola organizácií, ktoré vyrábajú lietadlá a vykonávajú leteckú údržbu v krajinách mimo EÚ
  • analýzy bezpečnosti, zber údajov a realizácia výskumu

EASA Európska agentúra pre bezpečnosť letectva napomáha Komisii pri navrhovaní bezpečnostných predpisov civilného letectva skrze technickú a odbornú pomoc. Takisto je dôležitou pri uzatváraní medzinárodných dôhôd v tejto oblasti.je nezávislí orgán EÚ a ako taký sa zodpovedá európskym inštitúciám a členských krajinám.

Štruktúra

  • Riadiaca rada – tvoria ju predstavitelia členských štátov a Európskej komisie. Je zodpovedná za definovanie priorít Agentúry, schvaľovanie rozpočtu a monitorovanie operácií.
  • Výkonný riaditeľ – prijíma bezpečnostné rozhodnutia ako neutrálna apolitická osoba. Je menovaný Riadiacou radou, ktorej sa zodpovedá.
  • Poradný výbor EASA – pomáha Riadiacej rade pri práci skrze organizáciu leteckého personálu, fabrík, operátorov, služieb a vzdelávania.

Oficiálna stránka Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies