Abecedný filter
Štruktúra hesiel

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť EMCDDA, ktoré sídli v portugalskej metropole Lisabon, vzniklo v roku 1993. Jej hlavnou úlohou je zbierať, analyzovať a šíriť informácie o drogách a drogových závislostiach na európskej úrovni. Spolupracuje najmä s politickými činiteľmi na úrovni členských štátov a spoločenstva, ktorým takýmto spôsobom pomáha formulovať drogové stratégie, no takisto poskytuje informácie odbornej a širokej verejnosti. Momentálne sa zameriava na plnenie drogového akčného plánu, prijatého Európskou úniou na roku 2009 – 2012, ktorý sa zameriava na posilnenie európskej spolupráce v potláčaní nepriaznivých dopadov drogovej závislosti a s drogami spojeného zločinu.

Hlavné aktivity EMCDDA:Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť má za úlohu zbierať, analyzovať a sprostredkovávať informácie o drogách a drogových závislostiach v Európskej únii.

  • Monitorovacie a informačné aktivity
  • Analyzovanie zozbieraných dát – v zmysle podpory akčného plánu EÚ a včasného varovania pred novými hrozbami
  • Komunikácia s kľúčovými autoritami – politici, vedci a európsky obačania
  • Zvyšovanie efektivity využívania zdrojov a prostriedkov

Štruktúra

  • Správna rada – tvoria ju zástupcovia členských krajín, 2 zástupcovia Európskej komisie a 2 zástupcovia Európskeho parlamentu. Rada prijíma 3-ročný pracovný plán centra, ročný pracovný program a ročný rozpočet.
  • Riaditeľ – okrem zodpovednosti za každodenných chod centra má za úlohu pripravovať a dohliadať na realizáciu pracovného programu a rozpočtu, ktorý prijíma rada.
  • Vedecký výbor – má za úlohu poskytovať poradenstvo a podporu Správnej rade a riaditeľovi a vyjadrovať sa k vedeckým aspektom aktivít, ktoré schvaľujú.

Oficiálna stránka Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies