Abecedný filter
Štruktúra hesiel

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok EUROFOUND, ktorá sídli v írskej metropole Dublin, bola zriadená v roku 1975 Európskou radou – nariadenie (EEC) No. 1365/75. Je orgánom Európskej únie, ktorého hlavnou úlohou je prispievať k plánovaniu a tvorbe lepších životných a pracovných podmienok v EÚ. Spolupracuje s vládami členských krajín, zamestnávateľmi a Európskou komisiou, ktorým poskytuje odborné poradenstvo a informácie z nezávislých a porovnávacích výskumov, ktoré realizuje.

Hlavné úlohy nadácie sa dajú zhrnúť do nasledovných bodov:

  • monitorovanie a sledovanie zmien v pracovných podmienkach
  • sledovanie životných podmienok v spojitosti so zamestnaním
  • riešenie zamestnaneckých vzťahov

Štruktúra

  • Riaditeľ – je stanovený Európskou komisiou zo zoznamu, ktorý poskytuje Správna rada. Je zodpovedný za každodenné riadenie nadácie. Jeho úlohy má právomoc zastupovať Zastupujúci riaditeľ
  • Správna rada – pozostáva zo zástupcov vlád a Komisie a organizácií zamestnávateľov a odborov. Jej úlohou je dohliadať na plnenie pracovného programu nadácie.

Oficiálna stránka Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies