Abecedný filter
Štruktúra hesiel

Európsky dozorný orgán GNSS

Úrad pre dohľad nad európskymi globálnymi navigačnými satelitnými systémami GSA, ktorý sídli v belgickom Bruseli, bol založený v roku 2004 Smernicou Rady (EC) 1321/2004 a jeho status sa obmenil v roku 2006 Smernicou Rady (EC) 1942/2006. Jeho hlavnou úlohou je uviesť do úplnej prevádzky GALILEO nielen ako funkčný satelitný systém, ale ako vo svete vedúci satelitný navigačný systém pre civilné využitie.

Úlohy a pracovné povinnosti GSA:Európsky dozorný orgán GNSS slúži ako regulačný orgán programov Globálneho navigačného satelitného systému a snaží sa o zabezpečenie ochrany a zastúpenia verejných záujmov v tejto oblasti.

 • riadenie a spravovanie navigačných satelitných programov EÚ
 • riadenie a dozeranie na financovanie a riadenie príbuzných výskumných aktivít
 • koordinácia konania členských štátov pri rešpektovaní frekvencie, nutnej k správnej funkčnosti systému
 • poradenstvo a spolupráca s Komisiou pri tvorbe programových návrhov a prijímaní a zavádzaní legislatívy
 • zodpovednosť za modernizáciu a rozvoj nových generácií systému
 • zaistenie patričnej certifikácie komponentov, ktoré sa implementujú do systému
 • riadenie všetkých aspektov, ktoré akokoľvek súvisia s bezpečnosťou a ochranou systému a ďalšie ...

Štruktúra

 • GSA riadiaca skupina – tvorí ju 8 členov
 • GSA správna rada – tvoria ju zástupcovia členských štátov a zástupca Európskej komisie
 • Výbor pre bezpečnosť a ochranu systému – podporuje GSA v otázkach ochrany a bezpečnosti systému. Jeho predseda je zodpovedný súčasnému Predsedníctvu Rady.
 • Vedecký a technický výbor – podporuje GSA vo vedeckých a technických otázkach v oblasti modernizácie systému

Oficiálna stránka Európskeho dozorného orgánu GNSS [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies