Abecedný filter
Štruktúra hesiel

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (známky a dizajny)

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu OHIM, ktorý sídli v španielskom meste Alicante, bol založený v roku 1994. Jeho hlavným poslaním je vedenie konaní o ochranných známkach a registrovaných dizajnoch Spoločenstva, ktoré sú platné vo všetkých členských štátoch.

OHIM Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu vedie konania o ochranných známkach Spoločenstva a o registrovaných dizajnoch spoločenstva.je nezávislou, samostatne financovanou a neziskovou európskou agentúrou. Zamestnáva zhruba 660 zamestnancov a má ročný príjem približne 200 mil. eur.

Štruktúra

  • Správna rada – pozostáva z jedného zástupcu každého členského štátu a jedného zástupcu Komisie.
  • Prezident OHIMu
  • Výbor pre rozpočet

Oficiálna stránka Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu OHIM [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies