Abecedný filter
Štruktúra hesiel

Európsky inštitút pre rovnosť pohlaví

Európsky inštitút pre rovnosť pohlaví, ktorý sídli v meste Vilnius v Litve, bol založený v roku 2006 Smernicou Rady (EC) 1922/2006. Jeho hlavným poslaním je zber, analyzovanie a sprostredkovávanie informácií o rovnosti medzi mužmi a ženami v rámci politiky Spoločenstva o rovnosti pohlaví. Úzko spolupracuje s európskymi inštitúciami a členskými štátmi.

Inštitút je zodpovedný za:

 • organizovanie expertných stretnutí
 • výmenu informácií
 • organizovanie konferencií a informačných kampaní
 • verejné šírenie získaných informácií
 • prispievanie k zvyšovaniu objektivity a spoľahlivosti dát na európskej úrovni
 • uskutočňovanie prieskumov pohlavnej rovnosti v Európe
 • zavádzanie a koordináciu Európskej siete o rovnosti pohlaví
 • podporovanie výskumu v tejto oblasti

Organizácia

 • Správna rada – tvorí ju 18 zástupcov členských krajín a 1 zástupca Komisie. Prijíma dôležité rozhodnutia inštitútu, ako je ročný pracovný program a rozpočet.
 • Riaditeľ – je právnym zástupcom Inštitútu. Zodpovedá sa Správnej rade, ktorá ho menuje. Je zodpovedný za každodenný chod Inštitútu a za plnenie pracovného programu.
 • Expertné fórum – je vedené riaditeľom. Jeho úlohou je napomáhať riaditeľovi pri odbornom a nezávislom rozhodovaní. Fórum pozostáva zo zástupcov kompetentných inštitúcií z oblasti pohlavnej rovnosti.

Stránka EK: Európsky inštitút pre rovnosť pohlaví [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies