Abecedný filter

Akcia Jeana Monneta

Akcia Jeana Monneta je podporným programom Európskej komisie.

Akcia Jeana Monneta Akcia Jeana Monneta je podporným programom Európskej komisie. Vznikla potrebou urýchliť výskum o Európskej integrácii a podporovať nových odborníkov v euróspkych záležitostiach. vznikla potrebou urýchliť výskum o Európskej integrácii a podporovať  nových odborníkov v európskych záležitostiach. Jej cieľom je podporovať znalosti o Európskej únii, podporiť vzdelávanie, vyučovanie, výskum a hodnotenie a dialógy na vysokých školách.

Program Jean Monnet prebieha v 72 krajinách na celom svete a zahŕňa viac ako 800 svetových univerzít, ktoré ponúkajú kurzy Jean Monnet ako súčasť učebných osnov.  Založený bol v roku 1989 a v súčasnosti je súčasťou Programu celoživotného vzdelávania na obdobie 2007-2013.

Program využíva tri hlavné nástroje:

Jean Monnet Action: financuje Katedry – teda učiteľské posty so špecializáciou na európske záležitosti, Strediská excelentnosti – inštitúcie so špecializáciou na európske záležitosti, Vzdelávacie moduly Jean Monnet – krátke vzdelávacie program, Združenie profesorov a výskumných pracovníkov európskych záležitostí, informačné a výskumné activity – ako debaty, konferencie, semináre a odobne, a v neposlednom rade Jean Monnet program podporuje aj mnohostranné výskumné skupiny (partnerstvo minimálne 3 katedier z troch krajín).

Podpora špecializovaných inštitúcii zaoberajúcich sa európskou integráciou: je na podporu inštitúcii na európskej úrovni v oblasti vzdelávania a školenia.

Podpora Európskych združení na európskej úrovni v oblasti európskej integrácie , vzdelávania a školenia: program poskytuje spolu financovanie daných združení.

Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru organizuje Jean Monnet konferencie,  podporuje Jean Monnet skupiny a poskytuje podporu interkulturálneho dialógu. Konferencie a skupiny prinášajú podnetné dialógy intelektuélov, akademikov, politikov a občianskej spoločnosti, z ktorých môžu následne čerpať európski politici vo svojich rozhodnutiach. Konferencie a skupiny stimulujú nový náhľad na európske otázky a kreujú nové európske myslenie.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies