Abecedný filter

Almunia, Joaquín

Podpredseda Európskej komisie pre hospodársku súťaž

Joaquín Almunia Komisár pre hospodárske a menové záležitosti (2004 - 2009)sa narodil 17. júna 1948 v Bilbao (Španielsko). Je ženatý a má dve deti. Dosiahol univerzitné vzdelanie v oblasti práva a ekonómie. Jeho politická kariéra je spätá so socialistickou robotníckou stranou. Pôsobil ako ekonóm obchodnej únie a neskôr ako poslanec parlamentu. Je zakladateľom think-tanku “Laboratorio de Alternativas.”

Akademická kariéra

 • Univerzitný diplom z ekonómie a práva na Univerzite Deusto (Bilbao, Španielsko)
 • Postgraduálne štúdium na „L’École Pratique des Hautes Études de Paris“ (Francúzsko)
 • Absolvent kurzu „Senior managers in Government“ na univerzite Harvard
 • Mimoriadny prednášateľ sociálnych práv a práv zamestnancov na Univerzite
 • Alcalá de Henares (Madrid, Španielsko)

Politická kariéra

 • člen Španielskej socialistickej strany pracujúcich (PSOE)
 • 1979 - 2004 poslanec španielskeho parlamentu
 • 1982 - 1986 minister práce a sociálnych vecí
 • 1986 - 1991 minister verejnej správy
 • 1994 - 1997 hovorca parlamentnej skupiny socialistov
 • 1997 - 2000 predseda PSOE
 • 2004 - 2009 člen Európskej Komisie zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti
 • od 2009 podpredseda Európskej komisie pre hospodársku súťaž

Komisár pre hospodársku súťaž

Hlavné povinnosti na poste komisára pre hospodársku súťaž:

 • Implemantácia pravidiel súťaže a zaistenie efektívneho fungovania vnútorného trhu.
 • Presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže v rámci štátnych zásahov.
 • Ďalší rozvoj hospodárstva a monitorovania trhu.
 • Presadzovanie hospodárskej súťaže a podpora medzinárodnej spolupráce s predstaviteľmi hospodárskej súťaže mimo EÚ.

Oficiálna stránka Joaquína Alminiu

V predošlom zložení Európskej komisie (2004-2009) zastával funkciu:

 • Bol zodpovedný za portfólio „hospodárske a menové záležitosti.“ Pod toto portfólio spadá Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. pre hospodárske a finančné záležitosti.

Poslanie generálneho riaditeľstva vychádza priamo zo Zmluvy o EÚ, konkrétne z jej časti dotýkajúcej sa ekonomických a menových záležitostí. Cieľom číslo jeden je zabezpečenie hladkého fungovania Hospodárskej a menovej únie (HMÚ). Generálne riaditeľstvo slávilo v minulosti veľký úspech v budovaní HMÚ, keď bolo v roku 1999 predstavené euro ako platidlo a v roku 2002 bolo zavedené euro aj v podobe mincí a bankoviek.

Generálne riaditeľstvo vykonáva niekoľko aktivít: monitorovanie rozpočtovej politiky a verejných financií, koordinácia národných hospodárskych politík, riešenie dôležitých legislatívnych, inštitucionálnych a praktických otázok súvisiacich s eurom a hospodárske vzťahy s tretími krajinami.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies