Abecedný filter

Andor, László

Komisár pre zamestnanosť, sociálne záľežitosti a začlenenie

Komisár László Andor sa narodil 3. júna 1966 v Zalaegerszegu v Maďarsku. Vyštudoval ekómiu, má doktorád v tomto odbore. Poćasovjho života už zaznamenal bohatú profesijnú kariéru, pôsobil vo viacerých inštitúciach. Je ženatý a má dve deti.

Politická kariéra

  • 2002 - 2005 ako delegát Maďarskej socialistickej strany (MSZP) bol členom municipalitného výboru v Budapešti pre európsku integráciu a zahraničné veci
  • 2002 - 2007 člen predstavensta Nadácie Józsefa Attilu
  • od 2005 predseda ekonomickej sekcie MSZP
  • od februára 2010 člen Európskej komisie

Vzdelanie

  • 1989 vyštudoval ekonómiu na Univerzite ekonomických vied v Budapešti (dnes Korvínova univerzita)
  • pokračoval v štúdiách v USA a Veľkej Británii

Jazykové zručnosti

  • maďarčina - materiský jazyk
  • angličtina - plynule
  • ruština - plynule

Komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

V rámci svojho postu komisára je zodpovedný za zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie. Podľa jeho vlastných slov by malo byť prvoradou prioritou EÚ vyrovnanie sa s dôsledkami sociálnej a ekonomickej krízy. Hlavným zameraním je zamestnanosť. V tesnej spolupráci s členskými krajinami chce riešiť problém nezamestnanosti, návratu ľudí do zamestnania a prevenciu prehlbovania chudoby a sociálnehoˇvyčlenenia.

Oficiálna stránka komisára Andora

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies