Abecedný filter

APEC

História

Integrácia v rámci Ázijsko-pacifickej hospodárskej spolupráce (APEC) začala vytvorením neformalnej dialógovej skupiny v r. 1989, ktorá sa stala  prvým fórom pre uľahčenie ekonomického rastu, spolupráce, obchodovania a investovania v Ázijsko-pacifickóm regióne. V r. 1993 bol v Singapure zriadený Sekretariát APES. Jeho funkcia je podporovať aktivity fóra.

Hlavné Cieľe:

Hospodárski lídri APECu prijali v roku 1994 tzv. bogorské ciele, ktoré predstavujú ambície členských štátov vybudovať systém založený na voľnom obchode a investovaní v ázisjko - pacifickom regióne do roku 2010 pre rozvinuté ekonomiky a do roku 2020 pre rozvojové štáty. Na dosiahnutie týchto cieľov bol v japonskej Osake v roku 1995 vypracovaný rámec, ktorý stanovil 3 kľúčové oblasti spolupráce.  Tzv. tri piliere APECu zahŕňajú:

  • liberalizáciu trhu a investícií
  • úľahčenie podnikania
  • hospodársku a technickú spoluprácu

Členské Krajiny:

APEC ma 21 členov. Spolupráca medzi krajinami sa sústreďuje na obchodovanie a hospodárske otázky, preto sa členské štáty zvyknú označovať pojmom Členské Ekonomiky.
Skupinu Členských Ekonomík tvoria: Austrália, Brunej, Kanada, Čile, Čínska ľudová  republika, Hong Kong, Čina, Indonézia, Japonsko, Kórejska republika, Malajza, Mexiko, Nový Zéland, Papua-Nová Guinea, Peru, Filipínska republika, Ruská federácia, Singapur, Taiwan, Thajsko, Spojené štáty americké a Vietnam

 

www.apec.org

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies