Abecedný filter

Asean

ASEAN ASEAN (Association of South-East Asian Nations) je medzivládna organizácia politickej, hospodárskej a kultúrnej kooperácie juhoázijských krajín.(Association of South-East Asian Nations) je medzivládna organizácia politickej, hospodárskej a kultúrnej kooperácie  južno ázijských krajín.

ASEAN bola založená 8. augusta 1967 v Bangkoku, Thajsku. Tam, v ministerstve zahraničia, podpísali ministri zahraničných veci Indonézie, Malajzie, Filipín, Singapuru a Thajska deklaráciu o ASEAN.

Brunej sa pričlenil v roku 1984, Vietnam 1995, Laos a Myanmarsko 1997 a Kambodža 1999.

Odvtedy má ASEAN 10 členov, ktoré tvoria 8% celosvetového obyvateľstva a nagazdujú okolo 700 miliárd HDP.

Deklarácia ASEAN stanoví nasledujúce ciele a účely:

  • urýchliť hospodársky rast, sociálny proces a kultúrny rozvoj v duchu rovnosti a partnerstva v tej regióne, aby sa posilnil základ pre blahobytné a mierové spoločenstvo južnovýchodných ázijských štátov.
  • Podpora regionálneho mieru a stability trvalým rešpektom pre justíciu a pre vládu práva vo vzťahoch medzi národmi v tej regióne a v súlade s chartou OSN.

Princípy

ASEAN je medzivládna asociácia. Princípy ich spolupráce sú zaručené v Treaty of Amity and Cooperation (TAC, zmluva o priateľstve a spolupráci) a sa veľmi silne opierajú na princípy medzivládnej spolupráce.

Medzi nimi patrí rešpekt plnej suverenity, teritoriálnej integrity a nezávislosti,  autonómia vo vnútorných záležitostiach, urovnanie sporov a diskusiách miernymi nástrojmi a efektívna kooperácia medzi členmi krajinami.

Politická kooperácia

V popredie politickej kooperácie stojí kooperácia a dialóg o politických témach a témach bezpečnosti, aby sa mier a stability v tej regióne zabezpečili. V roku 1992 sa štáty ASEAN rozhodli zintenzívniť dialógy o politické záležitostiach a záležitostiach bezpečnosti s tretými krajinami. Na to založili ARF (ASEAN regionálny fórum), ktorého ciele sú tvorenie dôvery, preventívna diplomacia, riešenie konfliktov.

K účastníkom patrí okrem iných aj EÚ, Rusko a Kanada.

Hospodárska kooperácia

Hospodárska kooperácia cielila na posilnenie obchodu medzi členskými krajinami. V roku 1977 bolo preto podpísané dohodu o uprednostňovaného obchodu, ktorá umožnila obchodu medzi signatárskymi krajinami zníženie obchodných taríf. Na summite v Singapore 1992 sa členské štáty dohodli o pretvorení dohody o uprednostňovaného obchodu do pásma voľného obchodu za 15 rokov. Na summit Označenie „summit“ sa vzťahuje na zasadania Európskej rady, ktoré sa konajú minimálne raz za pol roka, spravidla však štyrikrát ročne.v Bangkoku 1995 skrátili časové obdobie na 10 rokov.

Dnes obsahuje hospodárska kooperácia ASEAN obchod, investícii, priemysel, služby, financií, poľnohospodárstvo, lesohospodárstvo, energiu, dopravu a komunikáciu, duševné vlastníctvo, malé a stredné podniky a turizmus.

Externé vzťahy

ASEAN má dobre vzťahy so svojimi dialógmi partnermi, ktoré sú od summitu z roku 1992 najdôležitejšia časť externých vzťahov. K ním patria Austrália, Kanada, Čína, EÚ, India, Japonsko, Južná Kórea, Nový Zéland, Rusko, SSA a UNDP.

Členské štáty ASEAN a ich dialógmi partneri sa stretávajú na úrovni zahraničných ministrov každoročne.

http://www.aseansec.org/64.htm

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies