Abecedný filter

Asociačné dohody

Všeobecne sú asociačné dohody medzinárodnoprávne zmluvy, v ktorých sa zmluvné strany viažu na medzivládne alebo supranacionálne spoločenstva, bez toho, aby sa stali členmi. Pre pridruženého partnera z toho vyplývajú práva a povinnosti.

V rámci politiky Európskej únie sú asociačné dohody súčasťou Asociačnej a kooperačnej politiky a tým základnou súčasťou zahraničných vzťahov EÚ.

Článok č. 310 Amsterdamskej zmluvy zakotví možnosť uzavretia asociačnej dohody.

Uzavretím kooperačných alebo asociačných dohôd, tak môžu byť nadviazané uprednostňované hospodárske vzťahy s tretými krajinami, ako aj podporované politické, hospodárske a spoločenské procesy transformácie, alebo pripravené členstvo v EÚ.

Asociačné dohody pritom presahujú kooperačné dohody a sa nachádzajú s ohľadom na intenciu záväzku medzi kooperáciou a členstvom.

Uzavretie asociačných dohôd

Pri uzavretí asociačných dohôd spolupracuje Rada EÚ, Európsky parlament Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie. 785 poslancov je volených každých 5 rokov voličmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie.a Komisia. Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. môže predložiť odporúčanie pre asociačnú dohodu a vedie, zmocnená od rady, rokovanie. Schválenie dohody vyžaduje kvalifikovanú väčšinu rady EÚ a súhlas európskeho parlamentu. Spolupráca medzi radou a komisiou sa koná v zvláštnych orgánoch (asociačný výbor, asociačná rada, parlamentárske asociačné výbory).

Сiele a zariadenie doterajších asociačných dohôd EÚ

Pridruženie zámorských krajín a území (články č. 182-188, Amsterdamskej zmluvy). Týka sa to krajín, s ktorými Dánsko, Francúzsko, Holandsko a Veľká Británia majú osobitné vzťahy. Cieľom je podpora hospodárskych a sociálnych vývojov a posilnenie hospodárskych vzťahov k Spoločenstvu.

Asociačná dohoda Všeobecne sú asociačné dohody medzinárodnoprávne zmluvy, v ktorých sa zmluvné parteri viažu na medzivládne alebo supranacionálne spoločenstva, bez toho, aby sa stali členmi. Pre pridruženého partnera z toho vyplývajú práva a povinnosti.s EZVO (Európske združenie voľného obchodu)Európske združenie voľného obchodu (EZVO) vzniklo 4. januára 1960 a združovalo Nórsko, Rakúsko, Dánsko, Portugalsko, Švédsko, Švajčiarsko a Veľkú Britániu s cieľom zlepšiť ekonomickú spoluprácu a voľný obchod v Európe. štátmi z roku 1992. Pridružením preberali riadenia a výhody vnútorného trhu. Cieľom bola alternatíva k prístupe k EÚ.

Asociačná dohoda s krajinami strednej a východnej Európy v 90ých rokoch. Cieľom bola podpora v procese transformácie, privesenie k EÚ s poukázaním možnosti prístupu.

Ďalšie asociačné dohody sú zavreté s Tureckom (1964) a v rámci politiky Stredozemného mora s Tuniskom (1998), Marokom (2000), Izraelom (2000), PLO pre Palestínsku samosprávu (1997), Egyptom (2004), Jordánskom (1997), Libanonom (2003), Alžírskom (2002) a so Sýriou (2004).

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies