Abecedný filter
Súvisiaca anketa

Balko, Ladislav

Ladislav Balko je audítor na Európskom dvore audítorov.

 

Ladislav Balko sa narodil v roku 1954 v Slepčanoch. Právo vyštudoval na Univerzite Komenského v Bratislave a neskôr dosiahol titul doktor práv PhD. Pôsobil ako docent finančného a obchodného práva. V právnej oblasti sa venoval hlavne finančným otázkam.

Životopis

 • 1990 - bankár
 • 1990 - 1991 - vedúci právnik na Colnom riaditeľstve SR
 • 1991 - 1999 - riadiace funkcie v bankovom sektore, pôsobil ako generálny riaditeľ VÚB banky
 • 2001 - 2004 viceguvernér a člen predstavenstva Exportno-importnej banky SR
 • od 2002 - prednáša na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • 2003 - 2004 - výkonný riaditeľ vládnej agentúry pre zahraničné investície a obchod (SARIO)Agentúra SARIO je vládna agentúra, ktorá ma za úlohu podporovať rozvoja slovenskej ekonomiky a zlepšenie kvality života na Slovensku.
 • 2004 - 2006 - člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska
 • 2006 - poradca predsedu vlády SR pre financie a priame zahraničné investície
 • 2006 - 2008 - podpredseda predstavenstva štátnej Slovenskej záručnej a rozvojovej banky
 • 2008 - 2010 - člen Cenovej rady vlády
 • 2010 - audítor na Európskom dvore audítorov v Luxemburgu

 

Stránka Európskeho dvora audítorov

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies