Abecedný filter
Príbuzné heslá

Banková únia

Je politickou víziou prehlbovania integrácie v EÚ, ktorá doplní menovú úniu Bude sa opierať o už prijaté opatrenia posilnenej regulácie bankového sektora a zároveň zájde ešte ďalej. Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. v júni navrhla rámec pravidiel a právomocí pri reštrukturalizácii a správe bánk vo finančných ťažkostiach. Zo strednodobého hľadiska sa uvažuje o systéme dohľadu nad cezhraničnými bankami, jednotnej schéme garancií vkladov a spoločnom fonde na ozdravenie bánk, ktoré sa dostanú do závažných finančných problémov.

Politické rozhodnutie o vytvorení spoločného mechanizmu bankového dohľadu, kde bude ústrednú rolu hrať Európska centrálna banka,Európska centrálna banka je bankou pre jednotnú európsku menu - euro. Jej úlohou je udržiavať nákupnú hodnotu eura a tak prispievať k cenovej stabilite v eurozóne. padlo na summite Európskej rady 28. – 29. júna 2012. Po jeho sfunkčnení bude možné využívať euroval 2 Trvalý mechanizmus, ktorý by mal postupne nahradiť dočasný fond EFSF.na priamu rekapitalizáciu bánk. Cieľom je prelomiť prepojenie osudu verejných financií s osudom bánk.

 

Ministri financií prijali stanovisko o jednotnom bankovom dohľade 13. decembra 2012, pár hodín pred summitom Európskej rady, na ktorom lídri EÚ ich krok privítali a vyzvali spoluzákonodarcov, aby sa na návrhu smernice o ozdravení a riešení krízových situácií a na návrhu smernice o systémoch ochrany vkladov dohodli pred júnom 2013.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies