Abecedný filter
Príbuzné heslá

Barroso, José Manuel Durão

Predseda Európskej Komisie

J. M. Barosso sa narodil 23. marca 1956 v Lisabone (Portugalsko). Je ženatý a má tri deti. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Lisabonskej univerzity. Svoje vzdelanie si rozšíril aj v odboroch: európske štúdiá a politické vedy. Je zakladateľom Univerzitného združenia pre európske štúdiá. (1979).

Svoju politickú kariéru začal v roku 1980, kedy vstúpil do Sociálno-demokratickej strany (PSD). Od roku 1985 pôsobil v portugalskom parlamente počas šiestich volebných období. V roku 1993 ako minister zahraničných vecí podpisoval v mene Portugalska Európsku dohodu aj so Slovenskou republikou. V apríli 2002 sa stal predsedom portugalskej vlády. V súčasnosti zastáva post predsedu Európskej Komisie pre funkčné obdobie 2004-2009.

Jazykové znalosti

 • Portugalský jazyk – materinská reč
 • Anglický jazyk – aktívne
 • Francúzsky jazyk – aktívne

Akademická kariéra

 • Právo – Právnická fakulta Lisabonskej univerzity
 • Diplom v odbore európske štúdiá – Európsky univerzitný inštitút Ženevskej univerzity
 • Magisterské vzdelanie v odbore politické vedy – Katedra politických vied Fakulty sociálnych a ekonomických vied Ženevskej univerzity
 • Krátkodobé študijné pobyty a stáže: Columbia University (New York). Georgetown University (Washington, D.C.), Medzinárodný Univerzitný Inštitút (Luxemburg) a Európsky Univerzitný Inštitút (Florencia)

Politická kariéra

 • 1980 - člen Sociálno-demokratickej strany (PSD), v roku 1999 zvolený na post predsedu strany. Odvtedy potvrdený vo funkcii trikrát
 • 1985 – Zvolený za poslanca do portugalského zákonodarného zboru. Znovu zvolený v šiestich nasledujúcich volebných obdobiach. V rokoch 1995 a 1996 predseda Zahraničného parlamentného výboru
 • 1991 - člen Európskeho hnutia
 • Štátny tajomník Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí Portugalska v X. a XI. vláde
 • Minister zahraničných vecí Portugalska v XI. a XII. vláde
 • 2002 - ministerský predseda XV. vlády
 • od 2004 pôsobi ako predseda Európskej Komisie, momentálne druhé obdobie po sebe

Angažovanosť na poste predsedu Európskej Komisie

 • pod autoritou predsedu Európskej Komisie spadá Generálny sekretariát. Zároveň pod Barrosovým vedením pracujú nasledovné generálne riaditeľstvá: Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. pre komunikáciu, Úrad európskych politických poradcov a Právne služby.
 • prioritný cieľ predsedu EK: dynamická a konkurencieschopná ekonomika
  o zatraktívnenie Európy ako podnikateľského prostredia, sprehľadnenie pravidiel obchodovania, investície do dopravnej a energetickej infraštruktúry, dôraz na vedu a výskum (založenie Európskeho technologického inštitútu), rozvoj politiky zamestnanosti a podpora vytvárania nových pracovných miest o nástroj: prijatý rozpočet pre roky 2007-2013

Najdiskutovanejšie témy na poste predsedu Európskej Komisie

 • Afrika
 • Rola EÚ vo svete
 • Boj s terorizmom
 • Rozpočet EÚ
 • Politika zamestnanosti a rastu

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies