Abecedný filter

Barrot, Jacques (2004-2009)

Bývalý podpredseda Európskej Komisie zodpovedný za spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť

Jacques Barrot Podpredseda Európskej Komisie zodpovedný za spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť (2008-2009), predtým zodpovedný za dopravu (2004-2008)sa narodil 3. februára 1937 v Yssingeaux (Francúzsko). Je ženatý a má tri deti. Dosiahol univerzitné vzdelanie v oblasti práva, sociológie a politických vied.

Úradujúci podpredseda EK Jacques Barrot je prototypom politika z povolania. Jeho počiatočná politická kariéra je spätá so sociálnymi demokratmi. Avšak neskôr sa preorientoval doprava.: pôsobil v Únii za francúzsku demokraciu (UDF) a v súčasnosti je členom gaullistickej Únie ľudového hnutia (UMP). Počas svojej politickej kariéry pracoval ako na regionálnej, tak aj na štátnej úrovni. Pôsobil na vedúcich pozíciách viacerých politických portfólií.

Akademická kariéra

• ukončené právnické vzdelanie
• nadväzujúce štúdium v sociológii
• diplom z politických vied (Institut d'Etudes Politiques de Paris)

Politická kariéra

• 1974 - 1978 štátny tajomník pre bytovú politiku
• 1976 - 1986 člen Regionálnej rady v Auvergne
• 1976 - 2004 predsedajúci samosprávnej rady v Haute-Loire
• 1978 - 1979 minister obchodného a lodného priemyslu
• 1979 - 1981 minister zdravotníctva a sociálnych vecí
• 1983 - 1991 generálny tajomník Centra sociálnej demokracie
• 1989 - 2001 starosta rodného Yssingeaux
• 1993 - 1995 prvý podpredseda frakcie Únie za francúzsku demokraciu (UDF) vo francúzskom Národnom zhromaždení (francúzsky zákonodarný orgán)
• 1995 - minister práce a sociálneho dialógu
• 1995 - 1997 minister práce a sociálnych vecí
• 2002 - 2004 predseda frakcie pravicovej Únie ľudového hnutia (UDM)vo francúzskom Národnom zhromaždení
• 2004 - člen Európskej Komisie zodpovedný za regionálnu politiku
• 2004 - 2008 podpredseda Európskej Komisie zodpovedný za dopravu
• 2008 - 2009 podpredseda Európskej Komisie zodpovedný za spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť


Aktivity na poste podpredsedu Európskej Komisie vo funkčnom období 2004 - 2009

•Bol zodpovedný za portfólio „spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť.“ Pod toto portfólio spadá rovnomenné Generálne riaditeľstvo.Generálne 

Činnosť generálneho riaditeľstva pozostáva z dvoch hlavných aktivít: čeliť hrozbám, ktoré prináša každodenný život a súčasne ochraňovať základné ľudské práva na európskej a v rámci možnosti aj na národnej úrovni. Tieto ciele sú napĺňané sektorovými politikami: vízová politika (s dôrazom na Schengenský priestor), ochrana ľudských práv a zvlášť práv dieťaťa, ochrana osobných údajov, povzbudzovanie spolupráce medzi jednotlivými národnými bezpečnostnými zložkami (aj v rámci Europolu), boj proti korupcii, organizovanému zločinu, rasizmu, xenofóbií a iným formám extrémizmu a politika boja proti drogám.

V rámci práce generálneho riaditeľstva je veľká pozornosť venovaná boju s terorizmom, ktorý je v súčasnosti asi najväčšou vonkajšou hrozbou pre občanov EÚ.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies