Abecedný filter

Bauer, Edit

Edit Bauer, EPP-EDEdit Bauer bola zvolená do Európskeho parlamentu za stranu SMK. Pôsobí v Skupine Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov).

Narodila sa 30.8.1946 v Šamoríne. Vysokoškolské štúdium úspešne ukončila v roku 1968 na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Neskôr absolvovala aj postgraduálne štúdium a získala titul „CSc.“ Je vydatá, má dve deti.

Profesionálna kariéra

 • 1990 Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied.
 • 1969-1989 Výskumný ústav životnej úrovne (neskoršie premenovaný na Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny SR);
 • 1968-1969 Slovenský zväz výrobných družstiev

Jazykové znalosti

 • slovenský
 • maďarský
 • anglický
 • ruský jazyk

Politická činnosť

 • od 2004 poslankyňa Európskeho parlamentu
 • 2000 viceprezidentka 88. zasadnutia Medzinárodného úradu práce
 • 1998 - 2002 štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR; podpredsedníčka Strany maďarskej koalície pre sociálnu politiku;
 • 1990-1998 poslankyňa Slovenskej národnej rady (neskoršie premenovaná na Národnú radu Slovenskej republiky) za stranu "Spolužitie" (neskoršie Strana maďarskej koalície):
 • 1992-1994 predsedkyňa Podvýboru pre vedu,
 • 1994-1998 členka Výboru NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody;
 • 1990-1992 členka Výboru SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport

Zaradenie v EP

 • Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci - členka
 • Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť - členka
 • Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT-EÚ - členka
 • Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci- členka
 • Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení EÚ - Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko - náhradníčka
 • Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST - náhradníčka

Priority SMK pre voľby do Európskeho parlamentu

 • Dôveryhodnosť Slovenska v zahraničí
 • Regionálna spolupráca
 • Ľudské práva, práva menšín a rovnosť šancí 
 • reformy verejnej správy
 • Zahraničná politika – hájiť záujmy Slovenska
 • Energetická bezpečnosť   
 • Európa občanov -intenzívna spolupráca členských štátov na princípe zdola-nahor
 • Otvorenie trhu práce

 

e-mail:

Linky:

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies