Abecedný filter

Belohorská, Irena (2004-2009)

Irena Belohorská, NEIIrena Belohorská sa narodila 13.03.1948 v Piešťanoch. Vysokoškolské vzdelanie dosiahla na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Tri roky pôsobila ako lekárka v Tunise. V rokoch 1993 - 1994 bola ministerkou zdravotníctva SR. Je vydatá, má dve deti.

Profesionálna kariéra

 • 1993 Ministerstvo obrany SR - vedúca úradu MO SR
 • 1992-1993 riaditeľka Fakultnej nemocnice v Bratislave
 • 1992 Európska škola onkológov
 • 1986-1992 vedúca lekárka Preventívneho centra na Národnom onkologickom ústave
 • 1983-1986 expertka-lekárka, Tunis
 • 1982 atestácia v odbore klinická onkológia
 • 1977-1983 Národný onkologický ústav
 • 1976 atestácia 1. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 • 1973-1976 sekundárna lekárka

 Jazykové znalosti

 • anglický jazyk
 • francúzsky jazyk

Členstvo v medzinárodných organizáciách a výboroch

 • 1994-2004 členka stálej delegácie NR SR v Rade Európy
 • čestná členka Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
 • predsedkyňa Výboru pre sociálne, zdravotné a rodinné záležitosti
 • predsedkyňa Podvýboru pre zdravie
 • monitoring situácie v Arménsku
 • referentka pre Boj proti detskej práci a zneužívaniu
 • referentka pre Materstvo v Európe
 • monitoring volieb v Chorvátsku, Albánsku a na Ukrajine
 • 2002-2003 členka Konventu o budúcnosti EÚ
 • 1994-2002 členka Delegácií SR pri ZEÚ a NAA
 • 1994-1998 vedúca Stálych delegácií SR pri ZEÚ a NAA
 • vedúca Stálej delegácie SR pri PZ NATO

Politická činnosť

 • 2004-2009 poslankyňa Európskaho parlamentu
 • 2002-2004 podpredsedníčkaa Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
 • 1996 predsedníčka Mestskej organizácie HZDS
 • 1994-1998 podpredsedníčka Zahraničného výboru NR SR, podpredsedníčka Výboru pre európsku integráciu
 • 1994-2004 poslankyňa NR SR za HZDS (neskôr HZDS-ĽS)
 • 1993-1994 ministerka zdravotníctva
 • 1993 štátna tajomníčka MZV
 • 1993 členka HZDS
 • 1992 poslankyňa Federálneho parlamentu ČSFR

Zaradenie v Európskom parlamente (2004-2009)

 • Klub nezávislých poslancov
 • Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín – členka
 • Výbor pre zahraničné veci, Podvýbor pre ľudské práva – náhradníčka
 • Delegácia pre vzťahy s krajinami strednej Ameriky – členka
 • Konferencia predsedov – pozorovateľka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies