Abecedný filter
Príbuzné heslá

Benelux

Čo je Benelux?

Benelux Benelux je združenie troch štátov - Belgicka, Holandska a Luxemburska. Názov vznikol spojením začiatočných písmen štátov v pôvodných jazykoch, a síce België, Nederland a Luxemburg.je združenie troch štátov - Belgicka, Holandska a Luxemburska. Názov vznikol spojením začiatočných písmen štátov v pôvodných jazykoch, a síce België, Nederland a Luxemburg.

História v skratke

Benelux bol pôvodne colnou úniou, ktorá vznikla v roku 1944, keď zmluvu o jej vytvorení podpísali exilové vlády v Londýne. Zmluva vstúpila do platnosti v roku 1947 a platila až do roku 1958, keď ju nahradila dohoda o hospodárskej únii medzi týmito štátmi. Vznik Beneluxu prispel aj k vzniku EÚ, všetky jeho krajiny patria spolu so Západným Nemeckom, Talianskom a Francúzskom medzi jej zakladajúcich členov.

Hospodárska únia

Dohoda o vzniku hospodárskej únie medzi Belgickom, Holandskom a Luxemburskom bola síce podpísaná v roku 1958, do platnosti však vstúpila až v roku 1960. Hospodárska únia umožňuje voľný pohyb pracovníkov, kapitálu, služieb a tovarov a jej generálny sekretariát má sídlo v Bruseli.

Domovská stránka Hospodárskej únie Benelux v angličtine


Orgány Beneluxu

Parlament

Parlamentné zhromaždenie Beneluxu vzniklo v roku 1955 a skladá sa z 21 zástupcov holandského, 21 zástupcov belgického a 7 zástupcov Luxemburského parlamentu.

Domovská stránka Parlamentu Beneluxu vo francúzštine alebo holandčine


Súdny dvor

Vznik tejto inštitúcie spečatili krajiny Beneluxu zmluvou v roku 1965, ktorá vstúpila do platnosti o desať rokov neskôr. Súd je zložený zo sudcov najvyšších súdov krajín a má zaručovať jednotnú interpretáciu spoločných právnych predpisov. Táto medzinárodná súdna inštitúcia sídli v Bruseli.

Domovská stránka Súdneho dvoru Beneluxu vo francúzštine alebo holandčine


Duševné vlastníctvo

Krajiny Beneluxu sú špeciálne aktívne v oblasti duševného vlastníctva. Od 1. septembra 2006 majú dokonca aj vlastný úrad, ktorý sa touto problematikou zaoberá – Organizácia Beneluxu pre duševné vlastníctvo, ktorý vznikol ako náhrada za do vtedy pôsobiace dva úrady, ktoré sa zaoberali obchodnými značkami a patentami.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies