Abecedný filter

Biela kniha

Biele knihy sú dokumenty, ktoré sú zverejnené Európskou komisiou. Obsahujú návrhy opatrení v konkrétnych politických oblastiach v rámci Spoločenstva. Ak Rada EÚ pozitívne hodnotí bielu knihu, tak tá môže predstavovať základ pre akčný program alebo ďalší rozvoj v oblasti, ktorej sa to týka. Biele knihy môžu byť reakciou na zelené knihy, ktorých účelom je zavedenie konzultačného procesu, t.j. iniciácia diskusie,  na európskej úrovni opisom mnohých nápadov a názorov. Bielymi knihami sú spustené dôležité vývoje v spoločnej politike.

Niektoré príklady sú:

  • Biela kniha Biele knihy sú dokumenty, ktoré sú zverejnené Európskou komisiou. Obsahujú návrhy opatrení v konkrétnych politických oblastiach v rámci Spoločenstva. o dokončení vnútorného trhu (1985)
  • Biela kniha o raste, konkurencieschopnosti, zamestnanie (1993)
  • Biela kniha o európskom vládnutí (2001)
  • Biela kniha o službách všeobecného záujmu (2004)
  • Biela kniha o európskej komunálnej politike (2006)

Biele knihy existujú aj na národnej úrovni, vo Francúzsku sú však žlté, vo Veľkej Británie modré, v SSA a v Rakúsku červené, v Japonsku sivé a v Nemecku biele.

 

 

http://ec.europa.eu/comm/off/white/index_en.htm

http://europa.eu/documents/comm/index_sk.htm

http://europa.eu/scadplus/glossary/white_paper_en.htm

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies