Abecedný filter

Biodiverzita

Vo všeobecnosti vyjadruje pojem diverzita rozmanitosť a pestrosť. Biodiverzita - biologická diverzita - biologická rozmanitosť - vyjadruje rozmanitosť a premenlivosť na všetkých organizačných úrovniach živej prírody - od genetickej úrovne až po diverzitu spoločenstiev a ekosystémov, druhové bohatstvo organizmov, ktoré sa v danom mieste vyskytujú a vyrovnanosť v rozložení jedincov medzi druhmi spoločenstva.

Komisia predstavila v roku 2011 novú stratégiu zameranú na ochranu a zlepšovanie stavu biodiverzity v Európe v priebehu nasledujúceho desaťročia. Stratégia obsahuje šesť cieľov, zameraných na hlavné príčiny spôsobujúce úbytok biodiverzity, pomocou ktorých sa zníži najväčší tlak na prírodu a služby ekosystémov v EÚ tak, že sa ciele v oblasti biodiverzity začlenia do kľúčových sektorových politík. Stratégia reaguje aj na globálne aspekty úbytku biodiverzity čím zaisťuje, že EÚ prispeje k snahe zabrániť úbytku biodiverzity na celom svete. Stratégia je v súlade so záväzkami, ktoré EÚ prijala minulý rok v japonskej Nagoji.

www.enviro-edu.sk                                                                      europa.eu

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies