Abecedný filter

Biomonitoring

Biomonitoring Biomonitoring je jedným zo spôsobov hodnotenia stavu znečistenia životného prostredia za základe skúmania organizmov, ktorí v ňom žijú. je jedným zo spôsobov hodnotenia stavu znečistenia životného prostredia za základe skúmania organizmov, ktorí v ňom žijú.

Veda používala biomonitoring pôvodne dvoma spôsobmi:

  • Testovacia vzorka organizmov bola vystavená špecifickému prostrediu, pričom sa sledovali jeho vplyvy na organizmus (zmeny, smrť...).

  • Pozorovalo sa celé spoločenstvo určitých organizmov v prírodnom prostredí, zisťoval sa stav a charakteristiky populácie.

Typickými využívanými organizmami boli bezstavovce (hmyz), vodné rastliny, ryby, zriedka väčšie stavovce (plazy, vtáky, cicavce).

Biomonitoring je tiež v poslednom čase využívané pre skúmanie miery priemyselného znečistenia životného prostredia a jeho potenciálnych vplyvov na človeka (napríklad meraním množstva a typu chemických látok v krvi).

http://en.wikipedia.org/wiki/Biomonitoring

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies