Abecedný filter

Bondy stability

Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. 23. novembra 2011 zverejnila Zelenú knihu na preskúmanie uskutočniteľnosti zavedenia bondov stability, tzv. eurobondy (stabilizačné bondy, stabilizačné dlhopisy).

Základným princípom je emisia spoločných dlhopisov krajín eurozóny. Spoločne vydané bondy stability Emisia spoločných dlhopisov krajín eurozóny.by združili štátne emisie dlhopisov a zlúčili by tak súvisiace príjmové toky a náklady na dlhovú službu. Spoločné dlhopisy sú však podmienené zásadným posilnením fiškálneho dohľadu a politickej koordinácie, v opačnom prípade môžu viesť k morálnemu hazardu a prehlbovaniu makroekonomických nerovnováh ak by rizikové krajiny zneužívali výhody vyššej úverovej kvality stabilných štátov.

Zvažované sú tri možnosti:

    1. Úplné nahradenie národnej emisie, vydávaním stabilizačných bondov so spoločnými a nerozdielnymi garanciami. Znamenalo by to, že verejné financovanie v eurozóne by kryli stabilizačné dlhopisy a národné vydávanie dlhopisov by bolo zastavené.

    2. Čiastočné nahradenie národných dlhopisov (červené dlhopisy), stabilizačnými dlhopismi (modré dlhopisy) so spoločnými a nerozdielnymi garanciami. Emisia bondov stability by prebiehala len do určitej hranice, zvyšok emisie potrebnej na krytie rozpočtov členských krajín by prebiehal na národnej úrovni s národnými garanciami. Národné dlhopisy (červené) by však mohli mať nižšiu prioritu než stabilizačné (modré) vzhľadom na to, že tie by boli kryté spoločnými a nerozdielnymi garanciami.

    3. Čiastočné nahradenie národných dlhopisov, stabilizačnými dlhopismi s nerozdielnymi, ale nie spoločnými garanciami.

Podobne ako v predchádzajúcej možnosti by emisia bondov stability prebiehala len do určitej hranice, zvyšok emisie potrebnej na krytie rozpočtov členských krajín by prebiehal na národnej úrovni. Vplyvom nerozdielnej, ale nie spoločnej garancie by členské štáty nemohli vydať dlhopisy s využívaním výhod prípadnej vyššej úverovej kvality iných členských štátov.

Konkrétne návrhy vzídu z konzultácie so zainteresovanými stranami.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies