Abecedný filter
Príbuzné heslá

Bosna a Hercegovina

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Bosna Hercegovina
Hlavné mesto : Sarajevo
Rozloha: 51 129 km²
Počet obyvateľov: 4 007 608 (v roku 2004)
Národnostné zloženie: Bosniaci – 43,7%, Srbi – 31,4%, Chorváti – 17,3%, iní – 7,6%
Náboženstvá: moslimovia – 40%, pravoslávni – 31%, rímsko-katolícke – 15%, iné – 14%
Štátne zriadenie: republika
Hlava štátu: kolektívny prezident
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: federácia
Úradný/é jazyk/y: bosniansky, srbský, chorvátsky
Mena: konvertibilná marka BAM

Bosna a Hercegovina a Únia

Vzťah k EÚ: Stabilizačná a asociačná dohoda,Všeobecne sú asociačné dohody medzinárodnoprávne zmluvy, v ktorých sa zmluvné parteri viažu na medzivládne alebo supranacionálne spoločenstva, bez toho, aby sa stali členmi. Pre pridruženého partnera z toho vyplývajú práva a povinnosti. potenciálna kandidátska krajina
História vzťahov s EÚ: EurActiv.sk

Špecifiká

Rokovania o Stabilizačnej a asociačnej dohode medzi EÚ a Bosnou a Hercegovinou sa začali v novembri 2005. Dohoda bola podpísaná v júni 2008 po postupe v štyroch hlavných otázkach: reforma polície, spolupráca s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu, reforma verejného vysielania a reforma verejnej správy. Táto dohoda je kľúčovým krokom pre Bosnu a Hercegovinu na ceste do EÚ.

Bosna a Hercegovina sa skladá z Federácie Bosna a Hercegovina a Republiky Srbskej. V krajine sa prekrýva vplyv západu a východoeurópskej kultúry, spolu s moslimskou kultúrou.

Po rozpade Juhoslávie prešla Bosna a Hercegovina krvavou občianskou vojnou, ktorú sa podarilo utlmiť len vonkajšou intervenciou. Bol dosiahnutý krehký politický kompromis - krajina ostala formálne jednotná len vďaka federalizácii na bosniansko-chorvátsku časť a srbskú časť.

 

Praktické informácie


Univerzity : Zoznam univerzít - GEO

 

Zastupiteľstvo Bosny a Hercegoviny vo Viedni

Zastupiteľstvo SR v Bosne a Hercegovine


Relevantné linky

Parlament (HR)

Prezidentský úrad

CIA world fact book

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies