Abecedný filter

Britský rabat

Britský rabat je rozpočtovo-politickým špeciálnym ustanovením pre Veľkú Britániu a Severné Írsko. V roku 1984 ho vyrokovala Margaret Thatcher. Hrozila opustením rokovaní, ak ostatné štáty neurobia ústupky, tykajúce sa rozpočtu EÚ. Thatcher zredukovala ich žiadavky na jednoduchú formulu: “I want my money back!“ (Chcem moje peniaze späť!)

Britským rabatom dostane Veľká Británia 2/3 svojich čistých platieb do Európskeho rozpočtu späť. Dôvodom pre tento „rabat“ bol vtedajší rozpočet pre poľnohospodárstvo, ktorý tvoril vyše 70% celkového rozpočtu EÚ. Veľká Británia mala pomerne malý agrárny sektor a preto neprofitovala adekvátne, t.j. vo vzťahu so zaplatenými splátkami, na poľnohospodárskom fonde. Finančná návratnosť z EÚ pre Veľkú Britániu bola v porovnaní s ostatnými členskými krajinami veľmi malá. Okrem toho bola Veľká Británia vtedy jedna z najchudobnejších členských krajín.

Britský rabat Britský rabat je rozpočtovo-politickým špeciálnym ustanovením pre Veľkú Britániu a Severné Írsko. V roku 1984 ho vyrokovala Margaret Thatcher.sa počíta zložito:

Najprv sa pre každú krajinu vypočíta nerovnováha rozpočtu. Tá vyplýva z diferencie medzi percentuálnym podielom  jednej krajiny na celkovom počte platby z DPH a z HND pre EÚ a percentuálnym podielom tejto krajiny na celkových výdavkoch.

Z tohto vypočítania vyplýva o koľko tá krajina platí viac do rozpočtu ako z neho dostane (alebo naopak) v percentách. Diferenčná suma sa násobí s celkovým počtom rozdeliteľných výdavkov. Od tohto výsledku sa diferencuje HND tej krajiny, ktorý je násobený faktorom 0,35.

Ak je výsledok pozitívny, násobí sa faktorom navrátenia, ktorý činí maximálne 0,66 (teda 2/3). Faktor 0,66 môže byť znížený, ak výsledok prekročí maximálne navrátenie 7,5 miliárd Eur. Zjednodušené povedané, Veľkej Británii sa vráti 2/3 ich čistých platieb do EÚ.

Podiel na financovaní britkého rabatu jednotlivých krajín sa vypočíta podľa účasti na HND EÚ.

V poslednom čase je britský rabat terčom kritiky členských krajín EÚ. Argumentuje sa, že podiel poľnohospodárskych výdavkov na celkovom rozpočte je nižší ako 50% a Veľká Británia patrí medzičasom k najbohatším krajinám EÚ. Londýn však argumentuje, že aj s britským rabatom zaplatí ešte stále dva a pol násobne viac ako Francúzsko alebo Taliansko.

 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&type_doc=COMfinal&an_doc=2004&nu_doc=501&lg=sk

 

http://en.wikipedia.org/wiki/UK_rebate

 

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l34017.htm

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies