Abecedný filter
Príbuzné heslá

Čierna Hora

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Čiernohorská republika
Hlavné mesto: Podgorica
Rozloha: 14 026 km²
Počet obyvateľov: 630 548 (v roku 2004)
Národnostné zloženie: Černohorci - 43%, Srbi – 32%, Bosniaci – 8%, Albánci – 5%, iní – 12%
Náboženstvá: ortodoxní, moslimovia, rímsko-katolícke
Štátne zriadenie: republika
Hlava štátu: prezident
Forma vlády : parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: unitárny štát
Úradný/é jazyk/y: čiernohorský (srbský dialekt)
Mena: euro

Čierna hora a Únia


Vzťah k EÚ: Stabilizačná a asociačná dohoda,Všeobecne sú asociačné dohody medzinárodnoprávne zmluvy, v ktorých sa zmluvné parteri viažu na medzivládne alebo supranacionálne spoločenstva, bez toho, aby sa stali členmi. Pre pridruženého partnera z toho vyplývajú práva a povinnosti. potenciálna kandidátska krajina
História vzťahov s EÚ: EurActiv.sk


Špecifiká

Čierna hora je mladý štát, ktorý pribudol na mape Európy v roku 2006 po tom, čo si v referende v máji vybrali Čiernohorci nezávislosť od Srbska. 3. júna bol vyhlásený suverénny štát Čierna hora. Rokovania o Stabilizačnej a asociačnej dohode medzi EÚ a Čiernou horou sa začali v septembri 2006 a boli ukončené v marci 2007. Postup na ceste k EÚ sa osamotením krajiny zrýchlil, pretože už nebola viazaná na splnenie podmienok, ktoré dostalo Srbsko, ale boli vytvorené nové.

Hoci Srbsko nebolo plánom na čiernohorskú samostatnosť nadšené - okrem iného tým stratilo prístup k moru - proces prebehol pokojne a pod dohľadom medzinárodného spoločenstva.

Čierna hora dostala prívlastok najekologickejšej krajiny sveta.

 

Praktické informácie


Trh práce : otvorený

Univerzity : Zoznam univerzít - Ploteus

Zastupiteľstvo Srbska a Čiernej hory v SR

Zastupiteľstvo SR pre Čiernu horu v Belehrade


Relevantné linky

Parlament

Prezidentský úrad

CIA world fact book - Čierna hora

Čierna hora a OECD

Čierna hora a Svetová banka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies