Abecedný filter

Circular economy

Circular economy - hospodárstvo využívajúce odpad. V súčasnosti sa v EÚ recykluje 20 % odpadu, čo by k roku 2020 malo vzrásť na hodnotu 50 %. Tento cieľ by mal nový balík Komisie zvýšiť na 80 % v roku 2020, k čomu by sa mal pridať aj strop 20 % na odpad vzniknutý spaľovaním. Ak by sa tieto hodnoty podarilo dosiahnuť, vyvážanie odpadu na skládky by bolo de facto zakázané.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies