Abecedný filter

Connecting Europe

Ide o program v rámci viacročného finančného rámca EÚ na roky 2014-2020, prostredníctvom ktorého poskytne EÚ 50 mld. eur na financovanie investícií určených na zlepšenie dopravných, energetických a digitálnych sietí v Európe. Cielené investície do kľúčových infraštruktúr majú podporiť vytváranie nových pracovných miest a posilniť konkurencieschopnosť Európy. „Nástroj na prepojenie Európy“ bude slúžiť na financovanie projektov, ktoré doplnia chýbajúce spojenia v energetickej, dopravnej a digitálnej sieti Európy.

Nástroj má tiež podporiť menej znečisťujúce druhy dopravy a vysokorýchlostné širokopásmových pripojení, ako aj uľahčením využívania energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so stratégiou Európa 2020 tento nástroj takisto prispeje k ekologickejšiemu európskemu hospodárstvu. Nástroj má využívať aj tzv. projektové bondy (dlhopisy), aby dokázal prilákať súkromné investície.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies