Abecedný filter
Príbuzné heslá

Corsepius, Uwe

Generálny tajomník Rady Európskej únie

 

Generálny tajomník Rady Európskej únie  stojí na čele Generálneho sekretariátu Rady pomáha Európskej rade a Rade Európskej únie, vrátane rotujúcich predsedníctiev, Výboru stálych predstaviteľov a výborov a pracovných skupín Rady.
Medzi jeho úlohy patrí:

 • poskytovať poradenstvo a pomáhať koordinovať prácu uvedených   inštitúcií
 • poskytovať logistickú podporu a starať sa o praktickú organizáciu zasadnutí (vrátane zasadacích miestností, produkcie a prekladu dokumentov)
 • pripravovať návrhy programov, správ, poznámok a zápisníc zo zasadnutí
 • starať sa o archívy a dokumenty Rady
 • jeho právny servis poskytuje Rade a jej výborom stanoviská a zastupuje  Radu v súdnych konaniach pred Európskym súdnym dvorom

 

Uwe Corsepius

Uwe sa narodil 9. Augusta 1960 v Berlíne. Vyštudoval obchod a získal doktorát z ekonómie na Univerzite v Kiel. V úrade Genrálneho tajomníka je od júna 2011. V politike sa pohybuje od roku 1991. Od roku 1991 do roku 2011 pôsobil na Úrade spolkového kancelára.

Kariéra

 • február 2011 – jún 2011 – poradca nemeckej kancelárky v hospodárskej a finančnej politike
 • 2006 - 2011 – poradca nemeckej konacelárky pre Európsku politiku
 • 2003 – 2005 – vedúci Skupiny pre koordináciu európskej politiky, ekonomickýé aspekty a európsku integráciu na Úrade spolkového kancelára
 • 1999 – 2003 – vedúci Divízie pre G8, MMF a Svetovú obchodnú organizáciu a pre záležitosti finančného trhu na Úrade nemeckého kancelára
 • 1997 – 1999 – vedúci Divízie pre ekonomické záležitosti spojené s európskou integráciou
 • 1994 – 1996 – pracoval v Divízii pre všeobecnú hospodársku politiku
 • 1992 – 1994 - ekonóm na  MMF vo Washingtone
 • 1991 – 1992 – pôsobil ako ekonóm na Riaditeľstve pre všeobecné hospodárske otázky na Úrade spolkového kancelára Nemecka
 • 1990 – ekonóm na Nemeckom federálnom ministerstve hospodárstva
 • 1985 – 1989 – výskumný pracovník na Kielskom inštitúte svetovej ekonomiky

Vzdelanie

 • 1989 – doktorát z ekonómie na Unierzite Kiel
 • 1984-1985 postgraduálne štúdium na Kielskom inštiutúte svetovej ekonómie
 • 1984 – získal titul z obchodu na University Erlangen-Nuremberg

Viac o generálnom tajomníkovi Rady EÚ na stránke Európskej rady

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies