Abecedný filter

Databáza OEIL

Databáza OEIL (Európska databáza legálnych procesov) analyzuje a sleduje medziinštitucionálny rozhodovací proces Európskej únie. Vzhľadom na množstvo legislatívy a legislatívnemu procesu na ktorom sa podiela Európsky parlament,Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie. 785 poslancov je volených každých 5 rokov voličmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. a rada EÚ je nevyhnutné aby boli predkladané dokumenty jasné v každom štádiu. OEIL, ktorého informácie sú aktualizované každý deň poskytuje úplný prehľad o legaslatíve- od prvého návrhu Európskej komisie, ktorý odchádza do pripomienkového konania a prvého čítania do EP a rady EÚ až po možný zmierovací proces v prípade že hrozí rozpor medzi oboma inšitúciami. OEIL zároveň poskytuje prehľad o pozmeňovacích návrhoch, chronológii legislatívneho postupu a udalostiach- ako zasadania komisíi a výborov, ktoré s procesom súvisia.

Viac na oficiálnych stránkach Európskeho parlamentu

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies