Abecedný filter

De Gucht, Karel

Komisár pre obchod

Karel De Gucht Komisár pre rozvoj a humanitárnu pomoc, 17. júla 2009 nahradil Louisa Michela.sa narodil 27. januára 1954. Vyštudoval latinčinu a matematiku na Royal Atheneum Aalst v roku 1971. V roku 1976 získal diplom práva na Vrije Universiteit v Bruseli. Je ženatý a má dve deti.

Politická kariéra:

 • 1974 - 1975 predseda, Flámska asociácia liberálnych študentov v Bruseli
 • 1075 - 1977 národný predseda, Flámska asociácia liberálnych študentov
 • od 1997 člen predsedníctva, PVV/VLD politická strana
 • 1977 - 1979 národný predseda, Liberálne hnutie Mladí Flámi
 • 1983 - 1988 člen mestskej rady, Lebbeke, zodpovedný za financie
 • 1985 - 1988 národný viceprezident, strana PVV
 • 2006 - 2009 predseda mestskej rady a primátor, Berlare
 • 1989 - 2009 obecné zastupiteľstvo, Berlare
 • 1994 - 1995 senátor
 • 1995 - 2003 člen flámskeho parlamentu
 • 1999 - 2004 národný predseda, strana VLD
 • 1980 - 1994 poslanec, Európsky parlament
 • 2003 - 2009 poslanec, Európsky parlament
 • 2004 - 2009 minister zahraničných vecí
 • 2009 - člen Európskej komisie pre rozvoj a humanitárnu pomoc
 • od 2009 - člen Európskej komisie pre obchod

Komisár pre obchod

Hlavným cieľom komisára pre toto funkčné obdobie je skompletizovanie rokovaní v Doha. Pri výkone svojho mandátu spolupracuje s Generálnym riaditeľstvom pre obchod, ktoré je zodpovedné za vytváranie, implementáciu a komunikáciu obchodných politík EÚ.

Oficiálna stránka komisára De Guchta

V predošlom zložení Európskej komisie (2004-2009) zastával funkciu:

 • Bol zodpovedný za portfólio „rozvoj a humanitárna pomoc.“ Pod toto portfólio spadajú Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. pre rozvoj a Generálne riaditeľstvo pre humanitárnu pomoc.

Generálne riaditeľstvo pre rozvoj má za cieľ pomáhať zmierňovať a v konečnom dôsledku aj odstraňovať chudobu v rozvojových krajinách. Najdôležitejšími agendami v tomto smere sú: podpora trvalo udržateľného rozvoja, demokracie, mieru a bezpečnosti. DG na základe článku 20 Zmluvy o EÚ iniciuje a formuluje politiku spolupráce medzi Spoločenstvom na jednej strane a rozvojovými krajinami na strane druhej. V rámci vyššej miery koherentnosti berie do úvahy geografické reálie. Primárne spolupracuje s ostatnými DG spadajúcimi pod oblasť vonkajších vzťahov.

Generálne riaditeľstvo  pre humanitárnu pomoc (ECHO)ECHO ( Európsky úrad pre urgentnú humanitárnu pomoc) je od roku 1992 hlavným programom humanitárnej pomoci Európskej únie. je oddelením Komisie, ktoré je zodpovedné za poskytovanie zahraničnej pomoci. EÚ (teda 27 členských krajín a Komisia) je ako celok najväčším poskytovateľom humanitárnej pomoci vo svete. Primárnym cieľom ECHO je poskytovať núdzovú asistenciu a tým čiastočne zmierňovať následky prírodných katastrof a vojenských konfliktov za hranicami Spoločenstva. Pomoc je poskytovaná tým, ktorí sa nachádzajú v núdzi a to bez ohľadu na rasu, náboženské vyznanie alebo politické presvedčenie. Od roku 1992 poskytlo ECHO humanitárnu pomoc v 85 krajinách. Na pomoc je každoročne vyčlenených približne 500 mil. eur.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies