Abecedný filter

Delors

Budova Jacquesa Delorsa Budova Jacquesa Delorsa je sídlom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov.je sídlom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov. Je situovaná na križovatke ulíc rue Belliard a rue Wiertz, v blízkosti centra Bruselu a iných významných budov Európskych inštitúcií. Svoj súčasný názov dostala v septembri 2006 po francúzskom ekonómovi a politikovi Jacquesovi Delorsovi. Predtým sa volala jednoducho Belliard building.

Sídlo: rue Belliard, 99-101, 1040 – Brusel, Belgicko

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies