Abecedný filter

Dimas, Stavros (2004-2009)

Bývalý komisár pre životné prostredie

Stavros Dimas Komisár pre životné prostredie (2004 - 2009)sa narodil 30. apríla 1941 v Aténach (Grécko). Študoval právo a ekonómiu na univerzitách v Grécku a v USA. Pracoval pre súkromný sektor, ale aj Svetovú Banku. Bol zvolený do gréckeho parlamentu a postupne sa stal jednou z výrazných postáv gréckej politiky.

Akademická a profesijná kariéra

 • Univerzita v Aténach (Grécko): odbory právo a ekonómia
 • Univerzita v New Yorku (USA): doktorát z práva
 • 1970 - 1975 Svetová Banka (Washington, D.C., USA) - právnik na oddelení medzinárodnej finančnej spolupráce
 • 1975 - 1977 Grécka priemyselná rozvojová banka - zástupca guvernéra banky

Politická kariéra

 • 1977 - 2004 viacnásobne zvolený za poslanca gréckeho parlamentu za stranu Nová demokracia
 • 1977 - člen komisie vyjednávajúcej podmienky vstupu Grécka do Európskeho hospodárskeho spoločenstva
 • 1977 - 1980 zástupca ministra ekonomickej koordinácie
 • 1980 - 1981 minister obchodu
 • 1989 - 1990 minister poľnohospodárstva
 • 1990 - 1991 minister priemyslu, energetiky a technológií
 • 1995 - 2000 predseda strany Nová demokracia
 • 2000 - 2004 vedúci delegácie strany Nová demokracia v Rade Európy
 • 2004 - člen Európskej komisie zodpovedný za zamestnanosť a sociálne veci
 • 2004 - 2009 člen Európskej komisie zodpovedným za životné prostredie

Aktivity na poste podpredsedu Európskej Komisie vo funkčnom období 2004 - 2009

 • Bol zodpovedný za portfólio „životné prostredie.“ Pod toto portfólio spadá rovnomenné Generálne riaditeľstvo.Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov.

Cieľom generálneho riaditeľstva je ochrana, udržiavanie a zachovávanie životného prostredia pre súčasné a budúce generácie. Rovnako je jeho cieľom podpora trvalo udržateľného rozvoja. Jednotlivé čiastkové politiky generálneho riaditeľstva sú zoskupené do nasledovných environmentálnych tém: ovzdušie, biotechnológie, chemické preparáty, civilná ochrana a prírodné katastrofy, klimatické zmeny, ekonómia životného prostredia, rozširovanie a susedné krajiny EÚ, zdravie, priemysel a technológie, medzinárodné problémy, využitie pozemkov, príroda a biodiverzita, znečistenie hlukom, pôda, trvalo udržateľný rozvoj, odpady a voda.

Komisár Dimas si stanovil tri osobné priority: riešenie problému klimatických zmien, boj proti redukcii biodiverzity a tzv. eko-inovácia, čo v praxi znamená vývoj a využívanie takých technológií, ktoré sú šetrné voči ovzdušiu, vode a prírodným zdrojom. Spätne, eko-inovácie sú podľa komisára nevyhnutným predpokladom pre implementáciu ostatných dvoch priorít.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies