Abecedný filter

Duka-Zólyomi, Árpád (2004-2009)

Arpád Duka-Zólyomi, EPP-EDÁrpád Duka - Zólyomi sa narodil 08.05.1941 v Bratislave. Po absolvovaní gymnázia v Galante vyštudoval Fakultu technické a jaderné fyziky ČVUT-FJFI v Prahe, odbor reaktorová fyzika. Vydal cca 80 publikácií v oblasti neutrónovej fyziky, nízkej rádioaktivity, štiepenia jadier, vysokoškolské učebnice.

Jazykové znalosti

 • maďarčina: materinský jazyk
 • slovenčina, čeština: veľmi dobre
 • ruština: veľmi dobre
 • angličtina: dobre
 • nemčina: čiastočne

Profesionálna kariéra

 • od 1995: spoluautor a realizátor projektu Cyklotrónového centra SR
 • od 1989: vysokoškolský učiteľ a vedecký výskumník UK Bratislava, katedra jadrovej fyziky, FMFI-KJF
 • 1976 - 1989: vedecký pracovník LNF - SÚJV Dubna v Sovietskom zväze
 • 1968 - 1976: vysokoškolský učiteľ a vedecký výskumník UK Bratislava, katedra jadrovej fyziky, FMFI-KJF
 • 1958 - 1960: robotník závodu MDŽ a KSMB v Bratislave

Politická činnosť

 • 2004-2009: poslanec Európskeho parlamentu
 • 1998 - 2004: poslanec NR SR, podpredseda Výboru NR SR pre európsku integráciu, člen Zahraničného výboru, člen Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, člen Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, člen Spoločného parlamentného výboru EU a SR, predseda slovensko-maďarskej skupiny Medziparlamentnej únie, člen Parlamentného zhromaždenia OBSE
 • od 1998: zástupca predsedu SMK
 • 1994 - 1998: poslanec NR SR, predseda klubu poslancov za Maďarskú koalíciu v NR SR, člen Zahraničného výboru, Výboru pre európsku integráciu a Spoločného parlamentného výboru EU a SR
 • 1992 - 1994: poslanec SNR, podpredseda Výboru NR SR pre verejnú správu, predseda klubu poslancov za Spolužitie v NR SR
 • 1991 - 1998: prvý podpredseda hnutia Spolužitie- koexistencia-együttélés
 • 1990 - 2003: člen Republikového predsedníctva Csemadoku
 • 1968 - 1970: predseda Zväzu maďarskej mládeže na Slovensku

Zaradenie v Európskom parlamente (2004-2009)

 • Skupina Európskej ľudovej strany a Európskych demokratov
 • Podvýbor pre ľudské práva – člen
 • Výbor pre zahraničné veci – náhradník
 • Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ-Arménsko, EÚ-Azerbajdžan, EÚ-Gruzínsko – podpredseda
 • Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies