Abecedný filter

Predsedníctvo

Úlohou predsedníckej krajiny je predovšetkým organizovať prácu Rady v jej jednotlivých konfiguráciách a reprezentovať Úniu navonok. Poradie predsedníctiev bolo naposledy určené Rozhodnutím Rady z 1. januára 2007. podľa neho by Slovensko malo prebrať túto funkciu v druhej polovici roku 2016.

V Rade EÚ sa uplatňuje systém rotujúceho predsedníctva, v ktorom je jedna predsedajúce a dve spolu predsedajúce krajiny. Rade Európskej únie predsedá každého pol roka jedna členská krajina podľa vopred určeného systému rotácie, ak Rada neprijme nové rozhodnutie. Tejto krajine pomáha štát, ktorý skončil predsedníctvo Úlohou predsedníckej krajiny je predovšetkým organizovať prácu Rady v jej jednotlivých konfiguráciách a reprezentovať Úniu navonok. Poradie predsedníctiev bolo naposledy určené Rozhodnutím Rady z 1. januára 2007. podľa neho by Slovensko malo prebrať túto funkciu v druhej polovici roku 2016.a štát ktorý bude nasledovať. Prax začala v roku 1958 a prvou predsedníckou krajinou bolo Belgicko, v súčasnosti platné poradie určilo po zatiaľ poslednom rozšírení EÚ o Rumunsko a Bulharsko Rozhodnutie Rady z 1. januára 2007.

Úlohou predsedníckej krajiny je predovšetkým:

  • predsedať stretnutiam COREPER Výbor stálych zástupcov. Hlavnou úlohou je poskytovať asistenciu členským štátom pri príprave európskej legislatívy v rámci rokovaní Rady a pri udržiavaní kontaktov s ostatnými inštitúciami EÚ. a iných pracovných skupín a výborov Rady
  • organizovať a riadiť činnosť Rady v zhode s jej pravidlami a procedúrami
  • zastupovať Úniu navonok v súvislosti so Spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou (za pomoci Vysokého predstaviteľa EÚ pre SZBP).

Platné poradie Predsedníctva:

 

Nemecko

 január - jún 2007

Portugalsko

 júl - december 2007

Slovinsko

 január - jún 2008

Francúzsko

 júl - december 2008

Česká republika

 január - jún 2009

Švédsko

júl - december 2009

Španielsko

január - jún 2010

Belgicko

júl - december 2010

Maďarsko

január - jún 2011

Poľsko

júl - december 2011

Dánsko

január - jún 2012

Cyprus

 júl - december 2012

Írsko

január - jún 2013

Litva

júl - december 2013

Grécko

január - jún 2014

Taliansko

júl - december 2014

Lotyšsko

január - jún 2015

Luxembursko

júl - december 2015

Holandsko

január - jún 2016

Slovensko

júl - december 2016

Malta

 január - jún 2017

Veľká Británia

júl - december 2017

Estónsko

január - jún 2018

Bulharsko

júl - december 2018

Rakúsko

január - jún 2019

Rumunsko

júl - december 2019

Fínsko

január - jún 2020

Lisabonská zmluva zmenila systém predsedníctva.Zmluva rozdeľuje medzi Predsedníctvom Rady Európskej únie (Rada ministrov) a Predsedníctvom Európskej rady. Európska rada si volí permanentného predsedu na dva a pol ročné obdobie, s možnosťou jedného znovuzvolenia. Ten s pomocou sekretariátu zodpovedá za úlohy organizovania fungovania Európskej rady i zastupovania EÚ navonok.

 

Stránka Rady EÚ

Stránka Európskej rady

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies